Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kariera inżyniera

Uzyskanie tytułu inżyniera, mimo, że wieńczące ważny etap w życiu każdego studenta, jest dopiero początkiem drogi, którą odbyć musi każdy z nas, by stać się pełnoprawnym uczestnikiem rynku pracy. Jak podkreślają eksperci, niezależnie od aktualnej koniunktury warto inwestować czas i wysiłek w zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych jeszcze w trakcie studiów. Wiąże się z tym bowiem wiele korzyści.

Według powszechnie panującego przekonania żaden inżynier nie powinien mieć obecnie problemów ze znalezieniem pracy. Potwierdzają to badania m.in. Antal Global Snapshot, z którego wynika, że w III kwartale 2012 roku zatrudnianie specjalistów tej branży deklarowało aż 37 proc. pracodawców z obszaru produkcji przemysłowej i 45 proc. z branży motoryzacyjnej. Niestety w praktyce spora część absolwentów politechnik przez długi czas od ukończenia studiów pozostaje bez zatrudnienia. Jedną z podstawowych przyczyn tego stanu rzeczy jest według pracodawców brak podstawowego nawet doświadczenia w branży, z którą chcą oni związać swoją zawodową przyszłość.
 
Wygraj doświadczenie
 
Każdy student zainteresowany rozwojem zawodowym, aby zdobyć praktykę lub staż musi wykazać się pewnym wysiłkiem, choć nie jest on z drugiej strony pozostawiony z tym problemem samemu sobie. Przede wszystkim liczyć może na pomoc uczelnianych Biur Karier, które stworzone zostały jako łącznik między światem nauki i biznesu. – Studenci dzięki tej jednostce korzystać mogą z wielu rozwiązań. Na stronach uczelnianych biur karier miesięcznie pojawia się wiele ofert pracy, staży i praktyk zawodowych zamieszczanych bezpośrednio przez firmy, głównie z branży informatycznej, telekomunikacyjnej, finansowej, medialnej, itp. Ponadto, uczelnie we współpracy z największymi polskimi i zagranicznymi firmami branży ICT organizują także szereg spotkań i warsztatów, podczas których studenci poznają m.in. oczekiwania potencjalnych pracodawców, funkcjonowanie firmy, ścieżki kariery zawodowej itp. – podkreśla dr Krzysztof Szklanny, pełnomocnik rektora ds. praktyk studenckich Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Możliwość dotarcia do pracodawcy poszukującego osób z kwalifikacjami, jakimi dysponujemy daje także udział w branżowych Targach Pracy czy Dniach Kariery, które organizują uczelnie w całej Polsce. W jaki inny sposób możemy jeszcze wykazać inicjatywę w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego? Odpowiada Monika Jakubiak, koordynator Biura Karier Politechniki Lubelskiej. – Warto zainteresować się, co dzieje się na naszym wydziale czy na uczelni – często są tam organizowane konferencje branżowe, wykłady i panele dyskusyjne, jak również spotkania z potencjalnymi pracodawcami – wiele uczelni organizuje je zresztą cyklicznie – zauważa. Z doświadczeń rekruterów wynika z kolei, że warto praktyk czy staży szukać u samych źródeł. – Najlepiej, gdy kandydat aplikuje bezpośrednio do danej organizacji, gdy taka tworzy program stażowy/program praktyk. Firmy, które widzą potencjał we wdrażaniu swoich stażystów, tak, aby mieć „gotowych” kandydatów, gdy tylko skończą oni studia, wiedzą, że taka forma angażowania, a następnie zatrudniania pracowników opłaca się w długim horyzoncie czasowym – zwraca uwagę Katarzyna Rejmer, menedżer biura Randstad Professionals w Poznaniu. Szukając cennych doświadczeń nie musimy ograniczać się do staży zawodowych. Procentować będą również inne formy aktywności: – Na uczelniach istnieje bardzo dużo organizacji studenckich, w których młodzi ludzie mogą realizować swoje pasje, wykorzystywać swoje umiejętności w celu zdobycia jeszcze większego doświadczenia. Działalność w kole naukowym, samorządzie studenckim, zagraniczne wyjazdy – wszystko to są cenne punkty w naszym CV – zauważa Monika Jakubiak. 
 
Bilans zysków
 
Pisząc o profitach wynikających z odbywania praktyk i staży prócz oczywistego aspektu związanego ze zdobyciem cennych doświadczeń zawodowych i możliwości napisania o tym w CV warto podkreślać również kwestię związaną z możliwością „sprawdzenia się” w danym zawodzie – Tego typu doświadczenia na dość wczesnym etapie pozwalają zweryfikować nasze wyobrażenia o wybranej profesji, sprawdzić czy ten obszar/środowisko odpowiada naszym oczekiwaniom, usposobieniu i cechom charakteru. Stażysta/praktykant przede wszystkim uzyskuje informację zwrotną dla siebie: czy zmierza w dobrym kierunku i czy nie powinien czegoś zmienić (siebie bądź swoich planów zawodowych). Tym samym po ukończeniu stażu wie on więcej i zmniejsza ryzyko rozczarowania w przyszłości – mówi Aneta Nowak, specjalista ds. rekrutacji, Work Express sp. z o.o., na co dzień rekrutująca kandydatów na stanowiska inżynierskie. Pracodawcy często podkreślają, że absolwenci, których przychodzi im zatrudniać nie są odpowiednio przygotowani do pracy w grupie oraz brakuje im podstawowych kompetencji interpersonalnych. Te ostatnie wykształcają się w wyniku zbierania szeroko pojętych doświadczeń społecznych. Możemy je nabyć między innymi dzięki podjęciu dodatkowej aktywności w trakcie studiów. Z praktyki Karoliny Turbasa z Biura Karier Politechniki Krakowskiej wynika, że pracodawcy u potencjalnych pracowników bardzo cenią inicjatywę, samodzielność, motywację oraz chęć rozwoju. – O takich cechach świadczy właśnie podejmowanie różnych działań w trakcie studiów, w tym na polu zawodowym – podkreśla. Potwierdza to Katarzyna Rejmer, menedżer biura Randstad Professionals w Poznaniu. – Odbiór osoby, która w trakcie studiów nie tylko uczyła się, ale odbywała również staże/zdobywała doświadczenia zawodowe, przekłada się na to, że taki kandydat jest postrzegany jako bardziej zaradny i chętniej angażowany do nowych projektów zawodowych – zauważa.
 
Im wcześniej, tym lepiej
 
O pierwsze doświadczenia zawodowe warto starać się już w czasie studiów z wielu powodów – Osoby, które mają doświadczenia stażowe, z jednej strony potrafią lepiej prezentować się pracodawcy, a z drugiej oni sami szybciej przekonują się do kandydata, który miał już styczność z pracą w danym obszarze. Automatyk, który popracował już w zespole projektowym, będzie od początku poważnie brany pod uwagę w rekrutacji, w przeciwieństwie do osoby, która po raz pierwszy zderzy się z realiami, terminami i prawami rządzącymi rynkiem popytu i podaży – zwraca uwagę Aneta Nowak z Work Express. Nie możemy również zapominać o tym, że żyjemy w świecie, który ciągle się zmienia i który w związku z tym wymaga od nas ciągłego dokształcania się, jeśli chcemy pozostać „w grze”. – Rynek technologii informatycznych jest rynkiem bardzo szybko zmieniającym się. Potrzebne jest doskonalenie swoich umiejętności już w czasie studiów. Im szybciej student zaczyna funkcjonować na tym rynku, tym szybciej uzyskuje doświadczenie zawodowe oraz, co istotne, pomysł na własny biznes czy karierę zawodową – zauważa dr Krzysztof Szklanny. Wszystkim, którzy w sposób ambitny podejdą do tej kwestii liczyć mogą na atrakcyjną pensję. W 2012 roku wynagrodzenia osób posiadających dyplom magistra inżyniera kształtowały się na poziomie 5 400 PLN brutto. To o 20% więcej niż zarobki osób, które ukończyły studia z tytułem magistra – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez firmę Sedlak &Sedlak.
 
Podsumowując, zaangażowanie w zdobywanie praktyki zawodowej jeszcze w trakcie studiów przynosi długotrwałe efekty. Przede wszystkim jednak po uzyskaniu tytułu inżyniera, nie musimy rozpoczynać kariery zawodowej od najniższego stanowiska, lecz dysponując cennym doświadczeniem, możemy starać się o naszą pracę marzeń.