Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kariera inżyniera w FMCG

Moment oddania pracy inżynierskiej często jest momentem przełomowym. Wielu studentów po raz pierwszy styka się wtedy z realiami rynku pracy. Nim jednak przygotujemy CV oraz list motywacyjny, warto zastanowić się nad tym, jaką ścieżką kariery chcemy podążyć. Inżynierowie powinni wziąć pod uwagę również branżę FMCG, która oferuje im szerokie możliwości rozwoju.

Niezwykłym zainteresowaniem cieszy się obecnie zatrudnienie w sektorze IT. Praca w informatycznych korporacjach jawi się jako szansa na dobre zarobki oraz możliwości wielotorowego rozwoju. Nie jest to jednak jedyna ścieżka kariery, jaką mogą wybrać absolwenci kierunków technicznych. Doskonałym przykładem jest praca w branży FMCG, która potrzebuje wykwalifikowanych specjalistów już teraz. Zapotrzebowanie jest ogromne, na różnych szczeblach – również tym operacyjnym.

FMCG a logistyka

Studentom, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy, branża FMCG nie kojarzy się ze stanowiskami, które mogą spełnić oczekiwania inżyniera. Sektor ten to dobra szybkozbywalne, czyli przede wszystkim jest on powiązany z artykułami spożywczymi, lecz nie tylko. Mówiąc o tej branży, nie można zapominać o środkach chemicznych, tytoniu, kosmetykach czy nawet lekach, które możemy kupić bez recepty. FMCG to połączenie produktu i sprzedaży, miejsce pośrednie w którym zachodzi wiele istotnych procesów, które należy nadzorować i odpowiednio rozplanować. TSL odgrywa tutaj dużą rolę, ponieważ odpowiednio realizowane procesy logistyczne są podstawą poprawnego funkcjonowania całej gałęzi. Niestety, wciąż panuje przekonanie, że praca w tej branży to wyłącznie stanowiska magazyniera bądź sprzedawcy. Wynika to z braku dostatecznej wiedzy na temat dynamiki jej rozwoju. Przemysł 4.0 bardzo mocno  oddziałuje na tę branżę, przez co w naturalny sposób tworzy  nowe stanowiska dla inżyniera w FMCG.

Przemysł 4.0

Przemysł podlega nieustannym transformacjom. Dzisiejszy przemysł nie oferowałby tylu możliwości, gdyby nie cyfryzacja, dzięki której zaczęto wykorzystywać nowoczesny sprzęt oraz oprogramowanie do nadzorowania i zarządzania procesami. Obecnie wchodzimy w czwarty etap rewolucji przemysłowej, który jest momentem przełomowym. Jest to czas synchronizacji i integracji maszyn z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za ich obsługę oraz tworzenie i udoskonalanie. Wydawać by się mogło, że w czasach postępującej robotyzacji, rola człowieka w wielu procesach będzie maleć. Okazuje się jednak, że jest wręcz przeciwnie – jego rola się zwiększa, jednak zmieniają się obszary zainteresowania potencjalnych pracodawców. Przypuszcza się, że w perspektywie kilkunastu lat znacząco zmniejszy się rola pracowników fizycznych, przede wszystkim w produkcji. Rosnąć będzie zapotrzebowanie na pracownika wysoko wykwalifikowanego, dlatego też regularnie będą powstawać nowe stanowiska dla inżyniera w FMCG. Już teraz widać znaczące zapotrzebowanie na inżynierów różnorakich kierunków technicznych. którzy usprawnią działanie przedsiębiorstwa swoimi pomysłami oraz wiedzą. Zatrudnienie czeka także na stanowiskach kierowniczych oraz tych związanych bezpośrednio z komunikacją na linii człowiek – maszyna. Elektronicy, automatycy i programiści nie mogą narzekać na brak zleceń, a wiele wskazuje na to, że w erze Przemysłu 4.0 zapotrzebowanie na ich usługi wciąż będzie wzrastać. Dlatego też, podejmując ważne decyzje z punktu widzenia dalszej edukacji, bądź kariery zawodowej, warto zwrócić uwagę na dynamiczny trend rozwoju FMCG w Polsce. Sektor ten cechuje się dużą dynamiką. Polscy przedsiębiorcy inwestują w rozwój własnych przedsiębiorstw, przyczyniając się do powstawania nowych, dobrze opłacanych, a wciąż nieobsadzonych miejsc pracy.

Specjalista pilnie poszukiwany

Branża produktów szybko zbywalnych z racji swojej złożoności jest w stanie zaoferować wiele stanowisk absolwentom kierunków technicznych. Zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą jest duże, a to oznacza, że potencjalny pracownik może znaleźć nie tylko swoją wymarzoną posadę, ale również wybierać spośród licznych ofert. Dominują wśród nich te, które są skierowane głównie do studentów kierunków technicznych i analitycznych, takich jak finanse, logistyka, zarządzenie produkcją, a także elektrotechnika oraz informatyka. Można zauważyć, że dużym zainteresowaniem pracodawców cieszą się technicy utrzymania ruchu. Ich głównym zadaniem jest nadzorowanie funkcjonowania parku maszynowego, który z racji ciągłej eksploatacji podatny jest na różnego rodzaju awarie. To jednak nie tylko naprawy, lecz również prowadzenie odpowiedniej dokumentacji wedle przyjętych standardów. Zatrudnienie bez problemu znajdą również inżynierowie procesów, produkcji oraz jakości. Ich zadania są niezwykle ważne z punktu widzenia operacji przebiegających podczas procesu produkcyjnego. Do najważniejszych zadań inżyniera procesu należy nadzorowanie produkcji określonych detali oraz optymalizacja samego procesu. Zawsze można coś udoskonalić, po to, aby zminimalizować zużycie energii bądź bardziej efektywnie wykorzystywać surowce. Stanowisko to jest odpowiedzialne i wymaga dużych pokładów kreatywności, jednakże w parze z obowiązkami idą również wysokie zarobki, o których marzy każdy student. Na miesięczną pensję nie mogą narzekać także osoby dbające o jakość produkowanych wyrobów. Często wiąże się to z dogłębną analizą procesu produkcyjnego, czego konsekwencją jest wdrożenie działań zapobiegawczo-naprawczych, jednocześnie zwiększając jakość i satysfakcję klienta z zakupionych produktów wyprodukowanych w danym zakładzie. FMCG bez wątpienia jest dobrym miejscem dla inżynierów, chcących zmierzyć się z wyzwaniami XXI wieku.


FMCG oferuje wielotorowy rozwój

Procesy i operacje, to serce branży FMCG. Działy sprzedaży, finansów, marketingu, HR to podstawa także tej gałęzi polskiej gospodarki, w której sektor ten ma coraz większy udział. Specjaliści z tych dziedzin są poszukiwani przez największych rynkowych graczy, którzy chcą optymalizować podatki, prowadzić aktywne kampanie medialne, a przede wszystkim zatrudniać nowych pracowników. Staże i praktyki to duża szansa na zatrudnienie. Tworzone są programy szkoleniowe, mające pomóc płynnie wdrożyć studenta w miejsce pracy, nauczyć go poprawnego funkcjonowania w środowisku firmy i realizacji wymaganych od niego zadań. Uczestnictwo w nich daje nie tylko szansę na stałe zatrudnienie po ich zakończeniu, ale również pozwala zdobyć cenne doświadczenie, szczególnie przydatne w kolejnych procesach rekrutacji. Warto także uczestniczyć w wydziałowych kołach naukowych oraz wolontariatach, które są dowodem na chęć pogłębienia własnej wiedzy oraz pomocy innym. Jest to dużą zaletą w oczach potencjalnego pracodawcy, która może przechylić szalę na naszą korzyść podczas rekrutacji.

Autor: Kamil Komisarz