Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kariera inżyniera w transporcie szynowym

Transport jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Na rosnącym znaczeniu, przez wzgląd na coraz popularniejszą ideę ochrony środowiska, zdecydowanie zyskuje transport szynowy. Polska, jak się okazuje, ugruntowała sobie silną pozycję jako producent taboru. 

Rosnąca popularność transportu szynowego sprawia, że nie ustają prace nad nowym taborem.

W Polsce produkuje się metro dla Amsterdamu i Rijadu

Polska ugruntowała sobie silną pozycję jako producent taboru szynowego. Pokazuje to przykład firmy Alstom Konstal. W chorzowskim zakładzie firmy w 2000 r. wyprodukowano pierwszy pociąg metra dla Warszawy, firma dostarczyła też do stolicy tramwaje. Wyprodukuje je także dla Stambułu, a do Budapesztu i Amsterdamu dostarczyła pociągi metra. Dzisiaj w Chorzowie powstaje metro dla Rijadu i pociągi w aluminiowej technologii dla odbiorcy w Holandii. W 2015 r. firma utworzyła Dział Inżynieringu, w którym pracuje 80 inżynierów.

Ciągły rozwój

W związku z rozwojem branży, Alstom potrzebuje inżynierów. Firma współpracuje z Politechniką Śląską, oferując absolwentom półroczne staże, z opcją zatrudnienia najlepszych stażystów. Inżynierowie pracują z najnowocześniejszym sprzętem i oprogramowaniem, zdobywając wiedzę i umiejętności z zakresu digital engineering. Dla Alstom Konstal najważniejszy jest rozwój i doskonalenie kompetencji pracowników. Kursy językowe, seminaria, wykłady, platform e-learningowe. – możliwości rozwoju jest wiele. Warto więc śledzić oferty pracy firmy bądź korzystać z możliwości odbycia staży i praktyk. To świetna okazja do rozwoju ciekawej kariery.

Mówi Tomasz Szedel, dyrektor Działu Konstrukcyjnego Alstom Konstal:

Dział Konstrukcyjny to jeden z najprężniej rozwijających się działów Alstom Konstal. 3 lata temu powstały pierwsze założenia dzisiejszej organizacji. Proces wzrostu zatrudnienia, jak również alokacje polskich inżynierów uczestniczących w międzynarodowych projektach, zaczynaliśmy od grupy 5 osób. Dziś zatrudniamy już ponad 80 inżynierów, współpracujących w czterech bardzo dużych międzynarodowych projektach prowadzonych przez Alstom. Z początku głównie zatrudnialiśmy inżynierów z Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej, którzy w półtorarocznych intensywnych szkolenich podnosili kwalifikacje w dziedzinie mechanicznej integracji pojazdów szynowych. W późniejszym okresie pojawiło się zapotrzebowanie na inżynierów branżowych, wysoko wykwalifikowanych, tak by móc transferować do polskiego oddziału Alstom w Chorzowie aktywności związane z funkcjonalnością pojazdów, ich koncepcją mechaniczną, aspektem estetycznym, jak również homologacją pojazdów na rynkach przeznaczenia.

Powyższa potrzeba spowodowała, że w ciągu zaledwie 2 lat pojawiła się szansa dla zatrudnionych inżynierów, wyjątkowej w tej branży możliwości podniesienia kwalifikacji. Równolegle pojawiła się konieczność utworzenia szeregu stanowisk związanych nie tylko z konstruowaniem mechanicznym (CAD). Ciekawy jest również fakt, że wielu wysoko wykwalifikowanym inżynierom, pozyskanym z rynku polskiego, techniki i narzędzia stosowane globalnie przez Alstom umożliwiły również znaczące poszerzenie zasobu wiedzy.

Rozpocząć karierę w Dziale Konstrukcyjnym Alstom Konstal można na wiele sposobów. W krótkim okresie 3 lat rozwinęliśmy w Dziale Konstrukcyjnym siatkę szeroko pojętego partnertswa biznesowego z wieloma instytucjami. Są to między innymi: Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Śląska w Katowicach, firmy rekrutacyjne, urzędy miast, podwykonawcy usług konstrukcyjnych. Na bazie powyższego partnerstwa zbudowaliśmy różnorodne programy stażowe, które zazwyczaj są przedsionkiem do rozpoczęcia pracy w Chorzowie. Prowadzimy również specjalne programy z uczelniami wyższymi, takie jak doktoraty wdrożeniowe czy staże przemysłowe. Planujemy w najbliższym czasie wejść w program studiów dualnych, który jest częścią planu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Wyższego.

Oprócz wspomnianych możliwości, są również standardowe rekrutacje, koncentrujące się na pozyskiwaniu kadry branżowej z rynku polskiego. Ta ostatnia wspomniana możliwość odgrywa bardzo ważną rolę w kolejnym etapie planowego wzrostu Działu Konstrukcyjnego, w najbliższych czterech latach. Docelowo planujemy zatrudniać w nim nawet 170 inżynierów.

Nie czekaj! APLIKUJ >>>

ALSTOM W POLSCE

  • 1500 pracowników
  • 2 główne zakłady: Alstom Konstal i Warsztat Utrzymania Technicznego Pendolino
  • 20 pociągów Pendolino w eksploatacji
  • Pionier kolei dużych prędkości w Polsce
  • Utrzymanie floty pociągów Pendolino na okres do 17 lat