Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kariera młodych filmowców jest kosztowna

Grupa absolwentów SWPS postanowiła sprawdzić, z jakimi problemami w rozwoju kariery zawodowej spotkają się artyści. Zapytali studentów szkoły filmowej oraz profesjonalistów o specyfikę funkcjonowania w branży filmowej. Teraz będą ich wspierać w osiąganiu sukcesów.

Uważają, że praca artysty przypomina pracę sportowca – Aleksandra Zienowicz, Ewa Serwotka i Kamil Radomski ukończyli studia psychologiczne w SWPS – najpierw magisterskie, a następnie z psychologii sportu. Dostrzegli podobieństwa między sytuacją sportowców i artystów. Pod naukowym okiem Aleksandry Pogorzelskiej, absolwentki i wykładowcy SWPS, przeprowadzili wywiady z 30 studentami Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz 30 zawodowymi aktorami, reżyserami, operatorami i producentami.

– Analiza przeprowadzonych wywiadów wykazała, że jednym z największych problemów, na które napotykają studenci szkoły filmowej jest presja związana zarówno z natłokiem uczelnianych obowiązków, jak i ze strony środowiska branżowego – opowiada Aleksandra Pogorzelska, która czuwała nad merytoryką projektu. – Badani przyznali się do trudności związanych z radzeniem sobie ze stresem, zachowaniem równowagi między życiem zawodowym i osobistym. Studenci mówili nam o obciążeniach wynikających z rozdwojenia między oczekiwaniami ze strony kadry dydaktycznej a potrzebą autentyczności i zachowania własnych wizji – uzupełnia Pogorzelska.

Młodzi artyści przyznali, że potrzebują wsparcia w procesie budowania pewności siebie, wzmacniania poczucia własnej wartości, skutecznej komunikacji z wykładowcami, efektywnej pracy zespołowej, opanowania technik koncentracji, efektywności działania w grupie, umiejętności wyznaczania i koncentracji w realizowaniu celów. Badacze stworzyli więc dla nich projekt szkoleniowo-badawczy pod hasłem „Psychologia osiągnięć dla świata filmu”, a teraz pracują nad programem wsparcia psychologicznego, który ułatwi młodym twórcom profesjonalny debiut. Program ma na celu poprawę umiejętności z zakresu radzenia sobie ze stresem, utrzymania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym czy komunikowania się z ekipą na planach filmowych.

– Takie inicjatywy są bardzo potrzebne, gdyż praca w branży filmowej wymaga olbrzymiej elastyczności, jest bardzo obciążająca psychicznie – uważa Marcin Dorociński, aktor filmowy i teatralny, który wspiera inicjatywę. – Dzięki prowadzonym badaniom ich autorzy poznają specyfikę funkcjonowania w zawodzie, co pozwala na zaadaptowanie narzędzi psychologicznych na potrzeby studentów szkół filmowych, co z kolei przełoży się na jakość ich pracy poza murami uczelni. Budowanie adekwatnej pewności siebie, efektywna komunikacja czy strategia radzenia sobie ze stresem, który jest nierozłącznym elementem pracy w świecie filmu, to umiejętności, które młodzi filmowcy powinni wynieść ze studiów – przekonuje Dorociński.

– W moim odczuciu praca z psychologiem pozwala oswoić abstrakcyjny świat pracy aktorskiej i pomaga utrzymać równowagę psychiczną stabilność wobec ciągłego poddawania się ocenie czy ciągłej autoprezentacji – opowiada Paulina Gałązka z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera, która brała udział w projekcie.

Pomysł na projekt zrodził się w 2010 roku przy okazji rozmów ze studentami pracującymi przy wspólnym projekcie filmowym. – Ekipa filmowa wykazywała wiele problemów organizacyjnych. To mnie zainspirowało do tego, by sprawdzić potrzeby studentów kierunków aktorskich odnośnie psychologicznych aspektów studiowania i przyszłego zawodu – wspomina Aleksandra Zienowicz. Projekt zrealizowano w okresie od listopada 2011 roku do maja 2012 roku. Wyniki posłużą jako materiał do zbudowania ścieżki kształcenia w SWPS dla psychologów pracujących z artystami, sportowcami i biznesmenami, a więc ludźmi, dla których osiąganie sukcesów jest stałym elementem rozwoju zawodowego.

 

Uważają, że praca artysty przypomina pracę sportowca – Aleksandra Zienowicz, Ewa Serwotka i Kamil Radomski ukończyli studia psychologiczne w SWPS – najpierw magisterskie, a następnie z psychologii sportu. Dostrzegli podobieństwa między sytuacją sportowców i artystów. Pod naukowym okiem Aleksandry Pogorzelskiej, absolwentki i wykładowcy SWPS, przeprowadzili wywiady z 30 studentami Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz 30 zawodowymi aktorami, reżyserami, operatorami i producentami.

– Analiza przeprowadzonych wywiadów wykazała, że jednym z największych problemów, na które napotykają studenci szkoły filmowej jest presja związana zarówno z natłokiem uczelnianych obowiązków, jak i ze strony środowiska branżowego – opowiada Aleksandra Pogorzelska, która czuwała nad merytoryką projektu. – Badani przyznali się do trudności związanych z radzeniem sobie ze stresem, zachowaniem równowagi między życiem zawodowym i osobistym. Studenci mówili nam o obciążeniach wynikających z rozdwojenia między oczekiwaniami ze strony kadry dydaktycznej a potrzebą autentyczności i zachowania własnych wizji – uzupełnia Pogorzelska.

Młodzi artyści przyznali, że potrzebują wsparcia w procesie budowania pewności siebie, wzmacniania poczucia własnej wartości, skutecznej komunikacji z wykładowcami, efektywnej pracy zespołowej, opanowania technik koncentracji, efektywności działania w grupie, umiejętności wyznaczania i koncentracji w realizowaniu celów. Badacze stworzyli więc dla nich projekt szkoleniowo-badawczy pod hasłem „Psychologia osiągnięć dla świata filmu”, a teraz pracują nad programem wsparcia psychologicznego, który ułatwi młodym twórcom profesjonalny debiut. Program ma na celu poprawę umiejętności z zakresu radzenia sobie ze stresem, utrzymania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym czy komunikowania się z ekipą na planach filmowych.

– Takie inicjatywy są bardzo potrzebne, gdyż praca w branży filmowej wymaga olbrzymiej elastyczności, jest bardzo obciążająca psychicznie – uważa Marcin Dorociński, aktor filmowy i teatralny, który wspiera inicjatywę. – Dzięki prowadzonym badaniom ich autorzy poznają specyfikę funkcjonowania w zawodzie, co pozwala na zaadaptowanie narzędzi psychologicznych na potrzeby studentów szkół filmowych, co z kolei przełoży się na jakość ich pracy poza murami uczelni. Budowanie adekwatnej pewności siebie, efektywna komunikacja czy strategia radzenia sobie ze stresem, który jest nierozłącznym elementem pracy w świecie filmu, to umiejętności, które młodzi filmowcy powinni wynieść ze studiów – przekonuje Dorociński.

– W moim odczuciu praca z psychologiem pozwala oswoić abstrakcyjny świat pracy aktorskiej i pomaga utrzymać równowagę psychiczną stabilność wobec ciągłego poddawania się ocenie czy ciągłej autoprezentacji – opowiada Paulina Gałązka z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera, która brała udział w projekcie.

Pomysł na projekt zrodził się w 2010 roku przy okazji rozmów ze studentami pracującymi przy wspólnym projekcie filmowym. – Ekipa filmowa wykazywała wiele problemów organizacyjnych. To mnie zainspirowało do tego, by sprawdzić potrzeby studentów kierunków aktorskich odnośnie psychologicznych aspektów studiowania i przyszłego zawodu – wspomina Aleksandra Zienowicz. Projekt zrealizowano w okresie od listopada 2011 roku do maja 2012 roku. Wyniki posłużą jako materiał do zbudowania ścieżki kształcenia w SWPS dla psychologów pracujących z artystami, sportowcami i biznesmenami, a więc ludźmi, dla których osiąganie sukcesów jest stałym elementem rozwoju zawodowego.