Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kariera w audycie, doradztwie i konsultingu. Jak dobrze wybrać pierwszą pracę?

Szeroko pojęty konsulting to praca w międzynarodowym, dynamicznym środowisku, wymagająca interdyscyplinarności, elastyczności, nieustannego poszerzania wiedzy oraz silnego zaangażowania. Wszystko to gwarantuje potencjalnemu specjaliście w zakresie audytu, podatków czy procesów biznesowych rozwój zawodowy oraz osobisty, co przekłada się na szerokie spektrum możliwości w kontekście rozwoju kariery zawodowej. Doświadczenia zebrane w pierwszej pracy często determinują przebieg dalszej ścieżki kariery. Dlaczego tak się dzieje i jak dobrze wybrać pierwszego pracodawcę?

Jak zwracają uwagę rekruterzy, praca w międzynarodowym konsultingu wiąże się ze zbieraniem doświadczeń w zakresie rozmaitych obszarów biznesowych. To sprawia, że nie jest ona monotonna ani nudna, zaś pracownik zyskuje uniwersalne kwalifikacje przydatne na wielu innych stanowiskach. Dzięki szerokiemu zakresowi usług świadczonych przez tego typu firmy praca ta daje możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z różnych obszarów, m.in. audytu, rachunkowości czy podatków, co pozwala lepiej zrozumieć biznes oraz realia rynkowe. Dzięki różnorodnemu portfolio klientów zatrudnione w firmie osoby mogą uczestniczyć w ciekawych projektach dotyczących m.in. fuzji, i przejęć, restrukturyzacji, raportingu, optymalizacji kosztów podatkowych czy systemowych zmian organizacyjnych. Warto także dodać, że praca w dużej, międzynarodowej firmie konsultingowej gwarantuje atrakcyjne wynagrodzenie oraz szereg benefitów pozapłacowych. Z uwagi na te fakty nawet osobom z niewielkim doświadczeniem zawodowym, ubiegającym się niekoniecznie o pracę, ale także o staż czy praktyki w renomowanych organizacjach konsultingowych, stawiane są wysokie wymagania. Korzyść, jaką daje praca w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, to unikalna szansa na skierowanie swojej kariery zawodowej na właściwe tory.

Pierwsza praca – pierwsze wyzwania i możliwości

Firmy konsultingowe operujące w międzynarodowym, anglojęzycznym środowisku pracy, z uwagi na rozbudowane struktury oraz skalę działania oferują studentom i absolwentom wiele możliwości awansu, zarówno poziomego, jak i pionowego. Jednak przede wszystkim dają okazję rozwoju w zakresie bardzo ważnych i poszukiwanych przez dzisiejszych pracodawców umiejętności miękkich. Są to między innymi takie kompetencje, jak priorytetyzowanie zadań, sprawna współpraca z osobami pochodzącymi z innych kultur i krajów oraz bieżące, samodzielne rozwiązywanie problemów. Jest to również środowisko pracy, które sprzyja podejmowaniu wszelkich działań usprawniających istniejące w danej organizacji procesy, dlatego stwarza duże możliwości rozwoju tym, którzy wykazują się inicjatywą. To właśnie proaktywna postawa oraz przedstawianie pomysłów służących zwiększaniu efektywności prowadzonych przez firmę działań jest najbardziej w cenie, jeśli chodzi o wymagania stawiane kandydatom do pracy w tym obszarze. Zaletą pracy w dużych, cenionych w branży firmach jest nie tylko rozwój umiejętności interpersonalnych, ale także kompetencji językowych (praca ta wymaga najczęściej codziennego, aktywnego używania języka angielskiego). Wychodząc naprzeciw studentom, wiele firm oferuje możliwość elastycznego grafiku, dzięki czemu mogą oni z łatwością pogodzić pracę ze studiami, nawet w trybie dziennym.

Na dobry początek

Zdobywając pierwsze doświadczenia na rynku pracy, warto postawić na pracodawcę, który docenia swoich pracowników oraz inwestuje w ich umiejętności. Dla każdego, kto pragnie rozwijać się w obszarze konsultingu, podatków czy audytu, niezbędne jest ciągłe doskonalenie kwalifikacji zawodowych. W branżach tych, z uwagi na regularne zmiany w przepisach oraz kontakt z klientem, konieczne jest stałe poszerzanie wiedzy. Najlepsi rynkowi pracodawcy oferują swoim pracownikom od samego początku zatrudnienia dostęp do szerokiej gamy szkoleń wewnętrznych, prowadzonych przez ekspertów w danych obszarach, a także (zwykle na dalszym etapie rozwoju zawodowego), dofinansowanie kursów służących uzyskaniu cennych certyfikatów (takich jak choćby ACCA czy uprawnienia biegłego rewidenta). Wspomagają oni także chętnie dalszą naukę zatrudnionych u siebie osób, np. w ramach kursów językowych czy studiów podyplomowych. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że firmy o dojrzałej kulturze organizacyjnej stawiają mocny akcent na skuteczne przekazywanie wiedzy oraz know-how. Odbywają się one najczęściej w ramach systemowych programów mentoringowych. Dzięki temu osoby wchodzące do organizacji uzyskują w komfortowy sposób i w odpowiednich po temu warunkach niezbędną wiedzę od wyznaczonej osoby z zespołu.

Jak sobie pomóc?

Firmy, które wyznaczają rynkowe standardy w obszarze doradztwa, audytu czy podatków, angażują wiele środków i czasu w rozwój swoich zasobów ludzkich. W związku z tym przyjmują osoby ambitne i nie obawiające się ciężkiej pracy. Jak zwiększyć swoje szanse na to, by otrzymać pracę w prestiżowej firmie będącej w czołówce najlepszych pracodawców na rynku? Jedną z opcji dostępnych już dla studentów są konkursy dedykowane tej grupie osób, organizowane regularnie przez dużych rynkowych graczy. Ich wspólnym celem (mimo różnic tematycznych) jest wyłonienie najlepszych, najbardziej pomysłowych i przedsiębiorczych osób, którym następnie oferowany jest płatny staż bądź praktyki w danej organizacji. Jest to nie tylko znakomita okazja do tego, by sprawdzić, jak wiedza nabyta w ramach dotychczasowej nauki sprawdza się w przypadku konieczności rozwiązania realnego studium przypadku, ale także szansa na otrzymanie cennej nagrody rzeczowej, zrealizowanie innowacyjnego pomysłu własnego autorstwa (jeśli to było przedmiotem konkursu) czy wreszcie zdobycie cennych, pierwszych doświadczeń w profesjonalnym środowisku zawodowym. Warto pamiętać, że wielu laureatów tego typu konkursów tworzy dziś kadrę zarządzającą największych firm konsultingowych w Polsce.

Nie sposób przecenić znaczenia pierwszych doświadczeń zawodowych, bowiem pozwalają nam one na niezwykle potrzebną konfrontację własnych wyobrażeń o danym zawodzie czy stanowisku pracy z rzeczywistością. Pozwala to na świadome kształtowanie preferencji względem rodzaju pracy, jaką chcielibyśmy wykonywać w przyszłości. Pracodawcy są zgodni co do tego, że najbardziej efektywnymi i cennymi dla nich pracownikami są ci, którym praca sprawia przyjemność, oraz jest zgodna z ich predyspozycjami i preferencjami. Aby przekonać się jakie one są w naszym przypadku, warto jak najwcześniej skorzystać z możliwości, jakie w tym względzie oferują najwięksi rynkowi gracze. Szerokie spektrum działów i zakresów specjalizacji, w jakich operują dziś międzynarodowe firmy konsultingowe, sprawia, że każdy student jest w stanie określić, który obszar działalności zawodowej sprawia mu najwięcej satysfakcji, i z którym docelowo pragnie wiązać swoją zawodową przyszłość.

 

Autor: Beata Pałac