Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kariera w bankowości – odkryj moc możliwości

Patrząc na obecny rynek pracy, można odnieść wrażenie, że liczą się głównie rynki nowych technologii branża IT. Na takie postrzeganie ma wpływ postępująca od lat cyfryzacja, także pandemia, która przeniosła większość usług działań firmowych do internetu rozwinęła e-commerce. Jaka będzie natomiast przyszłość branży finansowo-bankowej dłuższej perspektywie?

Bill Gates stwierdził, że przeceniamy zmiany, jakie będą miały miejsce ciągu dwóch lat, ale nie doceniamy tych, które odbędą się ciągu kolejnej dekady.

We’re seeking passionate, talented students & graduates who want to make their mark in the financial industry but also professionals committed to delivering an integrated set of solutions for highly complex financial issues. We are expecting that perfect candidate will have strong English writing and speaking skills, computer literacy, high attention to detail, organizational and communication skills, interest in career in financial services.

By joining BNY Mellon in Wrocław, you have the opportunity to learn about the specifics of work in various departments. The „Job shadowing” program opens you the opportunity to check what is the most interesting for you and in what area you would like to develop your competences. In addition, thanks to the „Internal mobility” program you have the opportunity to change the department every 12 months. Our managers watch over your development as part of the „Mentoring” program.

Recruitment Team

BNY MELLON

 

Przyszłość sektora finansowo-bankowego

Spoglądając na sytuację poszczególnych krajach, można dostrzec różnice rozwoju sektora bankowego, najbliższym dziesięcioleciu prognozuje się, że rynek ten stanie się jeszcze bardziej zróżnicowany. Chinach polityka finansowa już wyparła rynku gotówkę. dużym tempie zmieniła się także forma płatności. Ogromnym powodzeniem cieszy się tam możliwość zapłaty za pomocą… uśmiechu, co jet możliwe dzięki systemom rozpoznawania twarzy. Niedawno pojawiły się informacje, że ten system płatności testuje już Mastercard.

„Zachowując swoją największą wartość, banki mogą rozwinąć się dwóch różnych kierunkach. jednej strony mogą funkcjonować tle nowoczesnych rozwiązań, zapewniając bezpieczeństwo depozytów. drugiej, mogą dokonać wewnętrznie głębokiej transformacji, zintegrować wiele rozwiązań obszaru fintech securetech, zapewniając sobie dominującą pozycję na rynku” – wyjaśnia Sonia Wędrychowicz-Horbatowska, wieloletni pracownik zarządu kilku banków Polsce na świecie.

Sytuacja ta oznacza dla całego sektora bankowego ogromną transformację właściwie nieustanne zapotrzebowanie na nowych pracowników.

Perspektywy zatrudnienia branży finansowo-bankowej

Aktualna prognoza netto zatrudnienia obszarze finansowo-bankowym na podstawie raportu Barometr ManpowerGroup wynosi +31%. To parametr, który stanowi różnicę procentową pomiędzy odsetkiem pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia odsetkiem firm spodziewających się spadku całkowitego zatrudnienia swoim oddziale najbliższym kwartale. praktyce oznacza to, że firmy nadal będą rekrutować nowych pracowników powiększać swoje zespoły.

Praca czeka na absolwentów rozmaitych kierunków studiów, różnych działach firm branży finansowo-bankowej. pionie bankowości detalicznej znajdą zatrudnienie pracownicy wsparcia sprzedaży. Pożądane są: kreatywność, otwartość, chęć współpracy, komunikatywność. tym pionie mile widziani są nie tylko finansiści ekonomiści, ale także umysły techniczne humaniści.

bankowości korporacyjnej można rozwinąć kompetencje zakresie finansowania handlu oraz instrumentów rynku finansowego. Do tego działu organizacje potrzebują pracowników na stanowiska doradców, specjalistów produktowych, analityków kredytowych czy dilerów rynków finansowych.

dziale IT kolei banki zatrudniają specjalistów ds. cyfrowej transformacji, bezpieczeństwa informatycznego, obsługi procesów, bankowości internetowej, ochrony danych osobowych. Tutaj zatrudnienie znajdą absolwenci studiów informatycznych, matematyczno-fizycznych ekonomicznych.

każdym banku istnieje dział związany zarządzaniem ryzykiem. Jego rolą jest identyfikacja, ocena zarządzanie ryzykiem kredytowym, rynkowym, operacyjnym. Aby sprawdzić się takiej działalności, trzeba mieć analityczny umysł, zdolności komunikacyjne posiadać umiejętność pracy zespole. To idealne miejsce dla absolwentów studiów ekonomicznych prawniczych.

dziale finansowym bank przygotowuje plany finansowe, koordynuje planowanie wykonanie budżetu. Opracowuje też analizy raporty oraz zarządza polityką podatkową. Tu wymagane jest zamiłowanie do analizy danych czy rachunkowości.

Ciekawym doświadczeniem może okazać się też zatrudnienie pionie operacji czy dziale administracji, które odpowiadają m.in. za wykonywanie operacji bankowych, logistykę, proces zakupowy współpracę dostawcami. Każdy bank podlega ścisłym regułom prowadzi działania oparciu zewnętrzne wytyczne, regulacje wewnętrzne, procedury oraz ogólnie przyjęte standardy etycznego postępowania, dlatego absolwenci wydziałów prawa również są, szeroko rozumianej bankowości, pożądanymi pracownikami.

Nad prawidłowością przebiegu wielu procesów, zapewnieniem standardów świadczenia usług ochroną reputacji banku czuwa wiele jednostek czy działów, jak Departament Zgodności, Dział Prawny, Dział Audytu, Departament Bezpieczeństwa, Dział Relacji Inwestorskich, Rozwoju Grupy, Marketingu czy HR. Obszar finansowo-bankowy może zapewnić zatrudnienie osobom różnym wykształceniem. Takie różnorodne możliwości rozwoju ścieżki kariery sprawiają, że podjęcie pracy tego typu organizacjach może stanowić satysfakcjonującą ścieżkę kariery, związaną kilkoma poziomami rozwoju.

jednej strony chodzi rozwój pionowy, polegający na stopniowym poszerzaniu wiedzy, umiejętności doświadczeń, dzięki awansowaniu na kolejne stanowiska – od młodszego specjalisty, poprzez eksperta menadżera, aż po dyrektora działu. Aby awansować, można związać się na stałe jednym bankiem, ale także zmieniać miejsca pracy, poszerzając zakres swoich dotychczasowych obowiązków tym samym zwiększając wynagrodzenie.

drugiej strony, możliwy jest też rozwój strukturze poziomej danego przedsiębiorstwa, co umożliwia pracę na różnych stanowiskach wyniku ciągłego dokształcania się. Można na przykład zacząć od pracy na stanowisku młodszego specjalisty ds. obsługi klienta, następnie przejść do działu promocji czy marketingu.

Atuty pracy sektorze bankowo-finansowym

Praca bankowości odpowiada na aktualne oczekiwania sygnalizowane przez absolwentów szukających pracy:

  • work life balance, czyli możliwość harmonijnego łączenia życia zawodowego prywatnego, związana opcją elastycznych form pracy czy zatrudnienia systemie stacjonarno-zdalnym;
  • atrakcyjne zarobki, które kształtują się granicach od 4400 zł (średnie wynagrodzenie) do 6000 zł (ponad połowa wszystkich zatrudnionych), po okolice kilkunastu tysięcy złotych (co czwarty pracownik na stanowiskach specjalistycznych menadżerskich), do nawet
    45000 zł na stanowiskach zarządczych;
  • możliwość ciągłego rozwoju poprzez udział programach kursach specjalistycznych dotyczących tematyki podatkowej, prawnej rachunkowej (Tax’n’You), kryminalistyki finansowej (Anti-Money Laundering AML), sprawnego zarządzania projektami (Agile, SCRUM, PMP, LEAN), doradztwa inwestycyjnego, coachingu, nawet tematów związanych cyberbezpieczeństwem (H@ckademy).

Podsumowując, pewnością warto rozważyć zatrudnienie branży finansowo-bankowej, zarówno detalicznej, jak korporacyjnej, które może otworzyć interesującą ścieżkę kariery dla absolwentów wielu kierunków studiów, nawet tych na pozór niekojarzących się tym sektorem.

Monika Parczewska

ekspertka Zespołu Rekrutacji Rozwoju Departamentu Kadr Bank Millennium

Jedną kluczowych kompetencji, która ostatnim czasie zyskała na znaczeniu, jest znajomość zaawansowanych technik modelowania parametrów ryzyka (uogólnione techniki ekonometryczne, modelowanie szeregów czasowych, modelowanie bayesowskie, sieci neuronowe itp.).

Studia zakresie metod ilościowych, ekonometrii, statystyki, matematyki czy nawet fizyki dają doskonałe podstawy do pracy przy budowie utrzymaniu modeli ryzyka kredytowego finansowego. Znajomość narzędzi analitycznych, programowanie języku Pyhton, obsługa baz danych SQL oraz otwarty umysł otwierają drogę do pracy obszarze zarządzania ryzykiem banku.