Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kariera w dynamicznej branży automotive

Jak pokazuje Barometr Nastrojów Menedżerów Firm Sektora Motoryzacyjnego, przeprowadzony przez EY*, motoryzacja, wraz z sektorem paliwowym i branżą nowych technologii, to obszary, w których w najbliższej przyszłości będzie tworzonych najwięcej miejsc pracy. 59% respondentów stwierdziło, że będzie tworzyć nowe miejsca pracy. Firmy oczekują wzrostu zamówień, dlatego chcą zwiększać zatrudnienie.

Podobne wnioski płyną z najnowszych badań Randstad Award 2014** – motoryzacja, energetyka i ciepłownictwo oraz elektrotechnika to obecnie najbardziej atrakcyjne branże do pracy. Branża motoryzacyjna otrzymała najwyższe noty wśród badanych. Respondenci wskazywali na jej atuty: silne kierownictwo (65%), interesujące treścią prace (57%), wysokiej jakości szkolenia (56%) oraz duże możliwości rozwoju zawodowego w przyszłości (55%). W grupie młodych osób (18–44) to właśnie ta branża była szczególnie wyróżniana – jako najatrakcyjniejsza do pracy.
 
Interesujący rynek dla młodych
 
– Bez wątpienia rynek ten cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie w gronie specjalistów, ale również wśród młodych osób, będących na początku swojej drogi zawodowej. Kandydaci dostrzegają ogromny potencjał rozwoju firm działających w branży automotive i często właśnie ta branża jest dla nich istotnym czynnikiem wyboru miejsca pracy. Oprócz nowych inwestycji, atrakcyjność na tym rynku spowodowana jest możliwością dynamicznego rozwoju zawodowego, uczestnictwem w szeregu szkoleń podnoszących kompetencje, a także interesującym charakterem pracy – mówi ekspertka Justyna Krzyżanowskia, Randstad Engineering Consultant. Na atrakcyjność firm z branży automotive ma zapewne wpływ stale rozwijający się rynek i nowe inwestycje firm w Polsce. Jak podaje raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna 2014”, wyniki branży motoryzacyjnej w II kwartale 2014 roku okazały się bardzo dobre W I połowie 2014 roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych wzrosła o 19,3% w stosunku do poprzedniego roku. O 12,5% wzrósł rynek autobusów, a o 24,9% przyczep i naczep. Bardzo dobre wyniki odnotował ten rynek w segmencie części i akcesoriów – w I półroczu 2014 roku produkcja w fabrykach zwiększyła się o 4,9% w stosunku do roku poprzedniego. To pokazuje dynamiczny rozwój tego sektora. Na takim rynku – z perspektywami na przyszłość – warto planować karierę.
 
Branża z przyszłością
 
W Polsce jest ponad 600 zakładów produkujących części samochodowe, w 2014 roku planowane jest otwarcie kolejnych. Dlatego też stale wzrasta zapotrzebowanie na pracowników, zwłaszcza inżynierów. Zatrudnienie można znaleźć w wielu obszarach – od zakładów produkcyjnych, przez centra inżynieryjne, po firmy/działy IT, niezbędne w automotive. Poszukiwani są zarówno specjaliści z doświadczeniem, jak i studenci i absolwenci. – Branża zmienia się dynamicznie, co daje możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami, zarówno pod kątem produktów, jak i parku maszynowego. W kontekście naszej firmy i naszych produktów to ważna informacja, ponieważ w nowym zakładzie w Bielsku-Białej produkowane są elektrycznie wspomagane układy kierownicze najnowszej generacji dla takich klientów, jak: Fiat, Volkswagen, Renault oraz Opel. Obecnie w zakładzie pracuje ponad 400 osób, a docelowo zatrudnienie znajdzie 700 lub nawet 800 pracowników – mówi Dorota Suleja, Specjalista HR z jednej z największych firm z tej branży – TRW Steering Systems Poland w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej. Monika Suchańska z TRW Centrum Inżynieryjnego w Częstochowie, także zwraca uwagę na atrakcyjność pracy z nowoczesnymi technologiami oraz inne atuty zdobywania doświadczenia w branży automotive: – Praca dla Centrum Inżynieryjnego TRWdaje unikalną możliwość udziału w tworzeniu i realizacji strategii nowoczesnych systemów z zakresu samochodowych systemów bezpieczeństwa. Jest to także źródło nowych doświadczeń w zakresie prowadzenia samodzielnych projektów. Firma propaguje pracę zespołową, zachęca i sprzyja wymianie najlepszych praktyk i doświadczeń, które wpływają na ciągłe wzmacnianie kompetencji. Pracę cechuje dobra atmosfera oraz wysoka kultura pracy – mówi.
 
Poszukiwany, poszukiwana
 
Studenci i absolwenci szukający pracy w branży automotive mają do dyspozycji wiele działów. Obecnie najczęściej poszukiwane są osoby do działów: jakości, technicznego, produkcji oraz do zespołów projektowych. – Obecnie najczęściej są poszukiwane osoby na stanowiska: Kierownik Projektu / Lider Projektu, Kierownik Jakości, Koordynator Lean, Inżynier Jakości, Inżynier Procesu, Inżynier Automatyk, Inżynier Projektu, Inżynier ds. Badań i Rozwoju – mówiekspertka Justyna Krzyżanowska, Randstad Engineering Consultant. Z kolei Dorota Suleja z TRW Automotive, stwierdza: –Najbardziej pożądani są specjaliści i inżynierowie utrzymania produkcji, jakości oraz fachowcy w zakresie utrzymania ruchu zakładu, tacy jak mechanik czy elektronik. Dla studentów i absolwentów nasza firma oferuje Program Stażowy, prawie 70% uczestników zostaje u nas na stałe. Po stażu oferujemy stanowiska na poziomie Młodszego Specjalisty. To dowodzi, iż oferty są kierowane także do osób kończących studia. Są też firmy poszukujące do pracy osób z małym doświadczeniem, które zaczynają pracę od najniższego szczebla, ale poprzez szkolenia, rozwój, wsparcie managerskie, w ramach awansów wewnętrznych mogą awansować na wyższe stanowiska. Poza tym, w tej branży bardzo cenni są wykwalifikowani specjaliści średniego oraz wyższego szczebla. Monika Suchańska z TRW Centrum Inżynieryjnego wskazuje, na jakie stanowiska w firmie są poszukiwani inżynierowie: – Obecnie zatrudniamy blisko 300 inżynierów w dwóch działach: mechanicznym i elektronicznym, a w związku z dynamicznym rozwojem wciąż poszukujemy kolejnych. Aktualnie prowadzimy rekrutacje na stanowiska: Software Engineer, Hardware Engineer, System Test Engineer, Algorythm Application Engineer, ECAD Engineer, Design Engineer, Test Engineer, Project Engineer. Delphi związana z branżą motoryzacyjną posiada szeroki zakres praktyk oraz staży skierowanych do studentów kierunków technicznych. – Oferujemy praktyki i staże w działach takich jak: badania i walidacja produktu, dział ds. produktu, dział ds. jakości oraz w zespołach zajmujących się m.in projektowaniem oprogramowania, projektowaniem elektroniki, projektowaniem elementów mechanicznych w systemach CAD, testowaniem i weryfikacją oprogramowania, pracą w laboratorium badań i walidacji produktu. W miarę potrzeb, otwierane są również staże w działach administracji i shared services, w obszarach PR, HR, IT, logistyki czy finansów. W ramach pracy dla studentów oferujemy także stanowisko Scanning Agent – mówi Agnieszka Karpierz Recruitment Coordinator w firmie Delphi.
 
 
Niezbędne kompetencje
 
Branża automotive jest bardzo wymagająca – pracę najłatwiej będzie znaleźć inżynierom, jednak tym posiadającym szczególne predyspozycje i znającym języki. Kompetencje twarde, które powinien posiadać kandydat ubiegający się o zatrudnienie w branży automotive, uzależnione są od poziomu stanowiska oraz działu, w którym chciałby on pracować. – Często kluczowym wymaganiem jest wykształcenie. Kierunki, które są najbardziej pożądane, to: automatyka, mechanika, elektronika, inżynieria produkcji bądź inżynieria materiałowa – podpowiada ekspertka Justyna Krzyżanowska. Podobnie jak w innych branżach, istotną kwestią jest również znajomość języków obcych. Wiodącym jest język angielski – to język wielu korporacji. Bez jego znajomości nie byłaby możliwa współpraca z zagranicznymi klientami i kontrahentami. Biegła znajomość języka angielskiego jest niezbędna do udziału bądź prowadzenia zagranicznych projektów, a często nawet do komunikacji w firmach, w których pracują także obcokrajowcy. – Od niedawna obserwujemy także wzrost znaczenia znajomości języka niemieckiego, który do tej pory istotny był głównie dla firm z kapitałem niemieckim – mówi ekspertka Justyna Krzyżanowska. To pokazuje, iż warto także znać drugi język – język kraju, z którego pochodzi dana firma. Jego znajomość zapewne zwiększy nasze szanse podczas ubiegania się o pracę. Na znajomość języka zwraca uwagę także Dorota Suleja z TRW Steering Systems Poland: – Kluczową kompetencją jest dla nas znajomość języka angielskiego ze względu na międzynarodową współpracę, znajomość narzędzi optymalizujących proces produkcyjny, a także wiedza merytoryczna. W przypadku rekrutacji do nowych projektów, często poszukujemy też osób młodych z potencjałem i zaangażowaniem, czego przykładem jest prowadzony przez nas Program Stażowy TRW SSP.
 
Ścieżka kariery
 
Ścieżka kariery w dużym stopniu uzależniona jest od możliwości danej firmy, a także od predyspozycji kandydata. – Warto zaznaczyć, iż firmy coraz częściej zatrudniają absolwentów szkół wyższych, bądź osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Dzięki takim działaniom nowy pracownik może od podstaw poznać strukturę firmy oraz procesy zachodzące w poszczególnych działach. Ponadto firmy tworzą ścieżki kariery, które nie tylko rozwijają umiejętności pracownika, ale także pozwalają obejmować wyższe stanowiska w organizacji – podpowiadaekspertka Justyna Krzyżanowska. Jeśli chodzi o awanse na szczeble menadżerskie, w TRW Steering Systems Poland są to głównie promocje wewnętrzne, a ścieżka rozwoju kariery zawsze sprzężona jest ze szkoleniami merytorycznymi, miękkimi oraz jeżeli jest taka potrzeba, ze szkoleniami językowymi – podsumowuje Dorota Suleja.
 
Przypisy:
* Badanie nastrojów i opinii o gospodarce wśród 1600 TOP menedżerów z różnych branż w 72 krajach świata, przeprowadzone przez EY, marzec 2014.
 
** Największe międzynarodowe badanie wizerunku pracodawców Randstad Award, w którym wzięło udział 8000 Polek i Polaków, oceniało między innymi atrakcyjność branż, w których warto poszukiwać pracy.