Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kariera w dynamicznej branży automotive

Jak pokazuje Barometr Nastrojów Menedżerów Firm Sektora Motoryzacyjnego, przeprowadzony przez EY*, motoryzacja, wraz z sektorem paliwowym i branżą nowych technologii, to obszary, w których w najbliższej przyszłości będzie tworzonych najwięcej miejsc pracy. 59% respondentów stwierdziło, że będzie tworzyć nowe miejsca pracy. Firmy oczekują wzrostu zamówień, dlatego chcą zwiększać zatrudnienie.

Podobne wnioski płyną z najnowszych badań Randstad Award 2014** – motoryzacja, energetyka i ciepłownictwo oraz elektrotechnika to obecnie najbardziej atrakcyjne branże do pracy. Branża motoryzacyjna otrzymała najwyższe noty wśród badanych. Respondenci wskazywali na jej atuty: silne kierownictwo (65%), interesujące treścią prace (57%), wysokiej jakości szkolenia (56%) oraz duże możliwości rozwoju zawodowego w przyszłości (55%). W grupie młodych osób (18–44) to właśnie ta branża była szczególnie wyróżniana – jako najatrakcyjniejsza do pracy.

Interesujący rynek dla młodych

Bez wątpienia rynek ten cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie w gronie specjalistów, ale również wśród młodych osób, będących na początku swojej drogi zawodowej. Kandydaci dostrzegają ogromny potencjał rozwoju firm działających w branży automotive i często właśnie ta branża jest dla nich istotnym czynnikiem wyboru miejsca pracy. Oprócz nowych inwestycji, atrakcyjność na tym rynku spowodowana jest możliwością dynamicznego rozwoju zawodowego, uczestnictwem w szeregu szkoleń podnoszących kompetencje, a także interesującym charakterem pracy – mówi ekspertka Justyna Krzyżanowskia, Randstad Engineering Consultant. Na atrakcyjność firm z branży automotive ma zapewne wpływ stale rozwijający się rynek i nowe inwestycje firm w Polsce. Jak podaje raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna 2014”, wyniki branży motoryzacyjnej w II kwartale 2014 roku okazały się bardzo dobre W I połowie 2014 roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych wzrosła o 19,3% w stosunku do poprzedniego roku. O 12,5% wzrósł rynek autobusów, a o 24,9% przyczep i naczep. Bardzo dobre wyniki odnotował ten rynek w segmencie części i akcesoriów – w I półroczu 2014 roku produkcja w fabrykach zwiększyła się o 4,9% w stosunku do roku poprzedniego. To pokazuje dynamiczny rozwój tego sektora. Na takim rynku – z perspektywami na przyszłość – warto planować karierę.

 

Branża z przyszłością

W Polsce jest ponad 600 zakładów produkujących części samochodowe, w 2014 roku planowane jest otwarcie kolejnych. Dlatego też stale wzrasta zapotrzebowanie na pracowników, zwłaszcza inżynierów. Zatrudnienie można znaleźć w wielu obszarach – od zakładów produkcyjnych, przez centra inżynieryjne, po firmy/działy IT, niezbędne w automotive. Poszukiwani są zarówno specjaliści z doświadczeniem, jak i studenci i absolwenci. – Branża zmienia się dynamicznie, co daje możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami, zarówno pod kątem produktów, jak i parku maszynowego. W kontekście naszej firmy i naszych produktów to ważna informacja, ponieważ w nowym zakładzie w Bielsku-Białej produkowane są elektrycznie wspomagane układy kierownicze najnowszej generacji dla takich klientów, jak: Fiat, Volkswagen, Renault oraz Opel. Obecnie w zakładzie pracuje ponad 400 osób, a docelowo zatrudnienie znajdzie 700 lub nawet 800 pracowników – mówi Dorota Suleja, Specjalista HR z jednej z największych firm z tej branży – TRW Steering Systems Poland w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej.

Monika Suchańska z TRW Centrum Inżynieryjnego w Częstochowie, także zwraca uwagę na atrakcyjność pracy z nowoczesnymi technologiami oraz inne atuty zdobywania doświadczenia w branży automotive: – Praca dla Centrum Inżynieryjnego TRW daje unikalną możliwość udziału w tworzeniu i realizacji strategii nowoczesnych systemów z zakresu samochodowych systemów bezpieczeństwa. Jest to także źródło nowych doświadczeń w zakresie prowadzenia samodzielnych projektów. Firma propaguje pracę zespołową, zachęca i sprzyja wymianie najlepszych praktyk i doświadczeń, które wpływają na ciągłe wzmacnianie kompetencji. Pracę cechuje dobra atmosfera oraz wysoka kultura pracy – mówi.

Poszukiwany, poszukiwana…

(Grażyna JaNcik)


Cały artykuł znajduje się w E-WYDANIU MAGAZYNU EUROSTUDENT

 

Przypisy:

* Badanie nastrojów i opinii o gospodarce wśród 1600 TOP menedżerów z różnych branż w 72 krajach świata, przeprowadzone przez EY, marzec 2014.

 

** Największe międzynarodowe badanie wizerunku pracodawców Randstad Award, w którym wzięło udział 8000 Polek i Polaków, oceniało między innymi atrakcyjność branż, w których warto poszukiwać pracy.