Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kariera w księgowości Stanley Black&Decker!

Rozmowa z Jackiem Białasem, Director of EMEA Business Services, Stanley Black&Decker Polska Sp. z o.o.

Założyciele firmy Black&Decker to byli pionierzy w dziedzinie elektronarzędzi, którzy stali się liderem branży DIY. Z kolei firma Stanley to znane na całym świecie marki, takie jak: DeWalt, Bostitch czy MacTools. Jak obecnie prezentuje się na rynku międzynarodowa korporacja Stanley Black&Decker?Firma przez dziesiątki lat bardzo mocno się rozwijała. Patrząc nawet na ostatnie 10 lat, widzimy ponad 3-krotny wzrost sprzedaży, co jest ewenementem, gdyż analogiczne firmy mają 10–15% wzrostu rocznego. Wpływ na tak dobre wyniki naszej firmy miały niewątpliwie działania konsolidacyjne, polegające na łączeniu się kilku firm w jeden, duży organizm. Największy wpływ na naszą historię miał rok 2010 – wtedy połączyły się 2 duże korporacje: Black&Decker oraz Stanley. Obie te firmy miały trochę inne korzenie – Stanley bardziej zajmował się urządzeniami niemechanicznymi, tzw. hand tools, natomiast Black&Decker był bardziej związany z elektroniką. Dzięki temu konsolidacja tych firm dała duże korzyści. Wzrost naszej firmy w dużym stopniu przekładał się na stopień skomplikownia struktury organizacyjnej. Jeśli przyjrzymy się tylko skali europejskiej, to Stanley Black&Decker (SBD) ma obecnie aż 350 spółek w 500 różnych lokalizacjach. To zdecydowanie świadczy o tym, jak dużą korporacją jesteśmy.

Szybki rozwój w skali międzynarodowej SBD zapewne przekłada się też na rozwój usług księgowych, za które odpowiada kierowany przez Pana oddział w Warszawie. Jaką rolę pełni polskie biuro SBD i jak wyglądają Wasze perspektywy rozwojowe?

Nasze biuro w Warszawie stanowi Centrum Usług Wspólnych (CUW) i obsługuje europejskie podmioty SBD, m.in. właśnie w zakresie księgowości. Wcześniej lokalizacje podobnych biur SBD znajdowały się w Londynie lub Amsterdamie, natomiast zalążek naszego biura pojawił się już w 2004 roku i byliśmy jedną z pierwszych tego typu jednostek w Polsce, zatrudniając ok. 30 osób. Obecnie pracuje u nas ponad 100 osób, świadcząc usługi na rzecz spółek SBD z Europy Zachodniej. Zatrudniamy osoby z dobrą znajomością języków obcych i z podstawami wiedzy finansowej, aczkolwiek bardzo mocno inwestujemy w rozwój naszych pracowników poprzez szkolenia, więc w dużym stopniu finansów można się nauczyć poprzez pracę u nas. Rozwój naszego biura w Warszawie trwa nadal – w okresie 2–3 lat planujemy zatrudnić kolejne 50 osób właśnie w zakresie usług finansowych, a w kolejnych latach będziemy także dostosowywać nasz rozwój do aktualnej skali wzrostu globalnego SBD.

Na czym polega specyfika pracy w warszawskim Centrum Usług Wspólnych SBD?

Nasze biuro ma strukturę europejską i działamy wedle tych samych mechanizmów. Należy przy tym pamiętać, że skala naszej firmy jest ogromna, gdyż na przykład sama produkcja elektronarzędzi nie odbywa się w jednym miejscu, tylko w różnych fabrykach, specjalizujących się w produkcji poszczególnych części. Firmy te działają więc nie tylko na potrzeby rynku lokalnego, lecz na rzecz całej, globalnej korporacji. Tym samym wszystkie podmioty SBD tworzą niejako sieć naczyń powiązanych, które muszą ze sobą współpracować. Takie zadanie pełni też nasze CUW, które, stosując międzynarodowe, wspólne dla wszystkich podmiotów procedury, ma istotny wpływ na sprawne funkcjonowanie globalnej korporacji.

 

Co zatem czeka na studentów, którzy chcieliby odbyć praktyki w warszawskim biurze SBD? Jakie korzyści daje taki staż?

Bardo cenną wiedzą jest poznanie i zrozumienie struktury wzajemnych powiązań poszczególnych firm, działających jak jeden, globalny organizm, co, biorąc pod uwagę naszą skalę, daje ogromne doświadczenie w kontaktach z bardzo różnymi podmiotami. Z drugiej strony, studenci praktykujący u nas poznają, jak działa to od zaplecza – jakich systemów finansowych i informatycznych używamy, aby scalać ze sobą poszczególne jednostki naszej korporacji i jakie procedury międzynarodowe muszą być przestrzegane, aby sprawnie koordynować pracę pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Warto przy tym dodać, iż korzystamy na co dzień z najnowszych i bardzo zaawansowanych systemów finansowych oraz informatycznych – tym samym wiedza praktyczna, jaką można u nas zdobyć, jest ogromna. Oczywiście początki są związane z podstawowymi zadaniami, ale już po 2–3 dniach szkoleń praktykant otrzymuje własne stanowisko pracy i, przy wsparciu opiekuna praktyki, tzw. team leadera, zmaga się z podobnymi wyzwaniami, jak nasi etatowi pracownicy.

Jakie są wymagania wobec kandydatów na praktyki?

Ze względu na to, że działamy w skali europejskiej, bardzo istotne są zdolności komunikacyjne, i to zarówno w kontekście relacji interpersonalnych, jak i poprzez znajomość języków obcych. Podstawą jest język angielski, ale mile widziana jest także dodatkowa znajomość pozostałych języków europejskich, takich jak: niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski czy niderlandzki, co zdecydowanie ułatwia komunikację z podmiotami z danych krajów. Wdrażamy bowiem kulturę organizacyjną opartą na budowaniu wzajemnych relacji z lokalnymi, europejskimi podmiotami, m.in. poprzez komunikowanie się w lokalnym języku, aby stworzyć wrażenie, że nasze warszawskie biuro jest przedłużeniem ich organizacji. W ten sposób staramy się integrować z lokalnymi rynkami, aby tworzyć jedną całość.

 

Jak długo trwają praktyki i jakie możliwości dalszej pracy oferuje warszawskie biuro SBD?

Praktyki są przewidziane na okres 3 miesięcy, ale nie oczekujemy pracy w pełnym wymiarze czasowym. Przez to, że z naszej propozycji mogą korzystać także studenci pierwszych lat studiów, jesteśmy otwarci na indywidualne dostosowanie się do możliwości czasowych poszczególnych osób, uwzględniając ich haromonogram zajęć. Po tym okresie sprawdzamy, jakie mamy aktualne nabory na pełnoetatowe stanowiska i w pierwszej kolejności proponujemy pracę naszym najlepszym praktykantom. Jeżeli widzimy, że praktykant ma duży potencjał i nasza współpraca układała się bardzo dobrze, staramy się nawet utworzyć stanowisko specjalnie dla tej osoby, aby zaraz po okresie praktyki została z nami na stałe.

 

A jak może wyglądać dalsza ścieżka kariery w Stanley Black&Decker?

Przede wszystkim dajemy dużo możliwości w ramach naszego CUW w Warszawie. Mamy kilka działałów, które zajmują się nieco innymi aspektami księgowości, dzięki czemu można się rozwijać poprzez awans poziomy. Ponadto, nasi pracownicy mogą uczestniczyć w projektach regionalnych, pracując okresowo w innych lokalizacjach. Mamy też kilka przypadków, kiedy nasi pracownicy awansowali w ramach grupy SBD i obecnie pracują we Francji oraz w Anglii dla podmiotów, którym świadczymy usługi księgowe.

 

Dziękuję za rozmowę.

Stanley Black&Decker Polska
ul. Postępu 21D
02-676 Warszawa
www.stanleyblackanddecker.com