Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kariera w UDT – Eksperckiej Organizacji Technicznej

O ofercie praktyk i staży, zasadach rekrutacji, obowiązkach praktykanta i stażysty, możliwości dalszej kariery w ramach organizacji rozmawiamy z Specjalistą Departamentu Kadr Urzędu Dozoru Technicznego, Jackiem Pazią.

Zacznę standardowo. Studenci, jakich kierunków mogą odbyć praktyki i staże w UDT?

Jesteśmy firmą inżynierską, więc większość naszych praktyk i staży skierowana jest do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków technicznych. Głównie są to: mechanika, automatyka, robotyka, elektryka, energetyka, elektrotechnika, mechatronika i pokrewne. Działalność UDT w zakresie certyfikacji, szkoleń jak i wsparcia administracyjnego inspekcji to obszary, gdzie staż znajdą również studenci administracji czy ekonomii.

Co trzeba zrobić żeby odbyć praktykę lub staż?

Praktyki studenckie i absolwenckie organizowane w ciągu całego roku. Z reguły trwają miesiąc i są bezpłatne. Rolą osoby chcącej odbyć w UDT praktyki jest zgłoszenie się bezpośrednio do oddziałów/ biur UDT w wybranej lokalizacji oraz uzgodnienie terminu praktyki. Kolejny krok to umowa/ porozumienie z uczelnią, na podstawie, której odbywa się praktyka. Staże odbywają się cyklicznie w okresie wakacji. Trwają 3 miesiące na podstawie umowy o pracę. Na staże, jak na każde inne stanowisko w firmie publikujemy ogłoszenia i prowadzimy rekrutację.

Jakie szanse na związanie się z UDT na dłużej ma osoba po praktykach bądź stażu?

Często osoby po praktykach odbywają kolejno płatny staż. Trzymiesięczny staż to doskonała okazja, żeby stażysta zobaczył czy praca w takiej firmie jak UDT jest tym, co go interesuje, czy odnajduje się w realiach i specyfice pracy. Dla nas to czas na zweryfikowanie potencjału stażysty i ocenę możliwości nawiązania z nim stałej współpracy. Dodam w tym miejscu, że większość naszych stażystów wiąże się z nami na dłużej bezpośrednio po stażu albo rozpatrujemy ich kandydatury w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Już w trakcie stażu, stażyści jako pracownicy na etacie mogą brać udział we wszystkich procesach rekrutacyjnych i tacy kandydaci z rekrutacji wewnętrznych zawsze w UDT są rozpatrywani w pierwszej kolejności. Dlatego staż to najlepszy sposób dostania się do UDT dla osób mających niewielkie doświadczenie zawodowe.

Brzmi zachęcająco, ale co tak naprawdę robi w Państwa firmie praktykant czy stażysta? Często się słyszy, że praktykanci są od parzenia kawy albo wręcz odwrotnie wykorzystywani i zasypywani zadaniami jak na etacie, z tą jednak różnicą, że często zupełnie za darmo.

Tak jak mówiłem, mamy twardy podział na bezpłatne praktyki i płatne staże. Praktyki są krótsze i siłą rzeczy jest to mniej doświadczeń w porównaniu ze stażem. Staż to trzymiesięczna praca na cały etat. Staż to dla stażysty możliwość sprawdzenia się w dużej firmie o rozproszonej strukturze, czas nauki i bezpośrednia praktyka, z którą do tej pory studenci nie mieli kontaktu na uczelni. To możliwość zdobycia kompetencji miękkich takich jak: współpraca w zespole, komunikacja z klientem i współpracownikami, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie priorytetami oraz organizacja pracy. Zarówno dla praktykantów, jaki i stażystów współpraca z gronem specjalistów technicznych, bezpośredni kontakt z urządzeniami w roli obserwatora podczas inspekcji, zapoznaje się z dokumentacją techniczną urządzeń i aktami prawnymi regulującymi ich bezpieczną eksploatację są bezcennym doświadczeniem. Jestem przekonany, że te elementy najbardziej cenią studenci, o czym świadczą opinie po praktykach i stażach oraz to, że 100% z nich poleca innym staż w UDT.

Może Pan przytoczyć jakieś opinie, albo wskazać gdzie można przeczytać co o UDT sądzą stażyści?

Każdy stażysta i praktykant zostawia nam swoją opinię wypełniając ankiety. Wnioski z tych informacji są dla nas podstawą pracy nad kolejnymi edycjami. Opnie te często publikujemy w materiałach skierowanych do studentów np. w Eurostudencie, Semestrze, Strefie Inżyniera oraz w materiałach targowych. Studenci najbardziej cenią sobie możliwość współpracy z inspektorami i bezpośredni kontakt z urządzeniami. Najlepiej odzwierciedlają to poniższe opinie:

 

Staż w UDT to najcenniejsze z moich doświadczeń w karierze. Dzięki odbytej praktyce mogłem dowiedzieć się na czym polega praca Inspektora UDT, zobaczyć i poznać działanie różnych urządzeń technicznych. Nauczyłem się zwracać uwagę na bezpieczeństwo podczas korzystania z maszyn i urządzeń, a także rozwinąłem umiejętności współpracy w zespole. Staż w UDT to z pewnością najlepiej wykorzystany czas w moim życiu.

Rafał Mucha, stażysta w Dziale Urządzeń Transportu Bliskiego w Częstochowie.

 

 

Bardzo się cieszę, że udało mi się zrealizować praktykę studencką w tak prężnie działającej jednostce, jaką jest UDT. Wyjazdy służbowe z inspektorami z Działu Urządzeń Ciśnieniowych sprawiły, że moja wiedza teoretyczna zdobyta w trakcje studiów, została wzbogacona wiedzą praktyczną. Cenię również kompetentność osób pracujących w UDT. Wszystkie niezrozumiałe aspekty zostały wytłumaczone w sposób jasny i klarowny. Praktyki w UDT pozwoliły mi zdobyć pierwsze doświadczenie i na pewno na długo je zapamiętam.

Katarzyna Pieczara, praktykantka w Dziale Urządzeń Ciśnieniowych w Bielsku-Białej.

 

Trafiłam na opinię, że UDT to firma na lata, czy to prawda?

Zdecydowanie tak. Postęp techniki i technologii wykorzystywanej w przemyśle stymuluje wzrost wymagań rynku i klientów UDT. Rozwój metod badawczych, nowe grupy urządzeń i powszechna automatyzacja są motorem dla rozwoju dozoru, a tym samym stałego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji personelu technicznego. Zawsze podaję przykład dźwigów osobowych potocznie zwanych windami, czyli urządzenia, z jakim każdy z nas ma kontakt na co dzień. Nasi pracownicy dozorujących takie urządzania, które były oddane do użytku w ostatnim czasie i takie, które funkcjonują już przeszło 100 lat, gdzie te mechanizmy działania są zupełnie inne. To pokazuje jak technika się zmienia i jaki szeroki zakres wiedzy musi mieć nasz Inspektor. W UDT nie ma czasu na nudę. Oprócz wykonywania czynności dozorowych, na który w pierwszej kolejności skupia się nowy pracownik, nasi Inspektorzy prowadzą szkolenia dla Klientów, realizują audyty, wykonują ekspertyzy techniczne oraz czynnie uczestniczą w pracach legislacyjnych. Reprezentują także dozór w wielu krajowych i zagranicznych grupach zadaniowych, gremiach, organizacjach. Poza tym bezpośredni wpływ na gospodarkę i kluczowa rola UDT w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego wiążą się ze stałym rozwojem metod i technik badawczych, jak i ciągłym zwiększaniem efektywności organizacji. W strukturach UDT powstał Departament Innowacji i Rozwoju, który aktywnie poszukuje najnowszych rozwiązań techniki i testuje możliwość ich zastosowania w pracy Inspektora. Pracownicy uczestniczą w spotkaniach z producentami i testach nowinek technicznych, tworzą i dołączają do zespołów realizujących strategiczne i innowacyjne projekty w UDT. Są to znakomite miejsca stałej wymiany wiedzy i doświadczeń.

Dziękuję za rozmowę.

Grażyna Jancik