Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kasa za wysokie IQ

Powszechnym problemem niemieckich studentów są wysokie opłaty za studia. Często wynoszą one 500 euro za semestr. Niedawno uniwersytet we Freiburgu opracował nową metodę przyznawania zniżek na czesne.

Nowością jest sposób przyznawania stypendium. Odtąd każdy, kto wykaże się IQ wyższym niż 130, może liczyć na zwolnienie z czesnego na trzy semestry – zapowiadają władze uczelni. Ostatnio z tej możliwości skorzystało 21 studentów. Jednak ważnym wymaganiem jest przedstawienie ważnego, nie starszego niż trzy miesiące testu IQ, który potwierdza nasz wysoki poziom inteligencji. Uczelnia chce w ten sposób przyciągnąć do siebie najlepszych studentów i zapoczątkować nowatorską formę promocji. Jak podaje gazeta Spiegel konkurs na elitę akademickiego świata trwa już od dawna. Tylko, że teraz uniwersytety oprócz najlepszej kadry, chcą także zgromadzić najbardziej utalentowanych studentów. Zdaniem krytyków testy IQ nie są najlepszą formą gratyfikacji, gdyż prowadzą do dyskryminacji biedniejszych i mających mniejsze możliwości osób. Mimo to uniwersytet nie zamierza wycofać się ze swojej oferty.