Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Katedra Mody na warszawskiej ASP

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie otwiera nową specjalizację – Katedrę Mody na Wydziale Wzornictwa. Licencjat z projektowania ubioru będzie można zdobyć bezpłatnie, w trybie dziennym. Studia ruszają jesienią.

W październiku 3,5-letnią naukę na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP rozpocznie 12 studentów. Trzyetapowa rekrutacja rusza w maju. Egzamin wstępny składa się z oceny teczek z pracami kandydatów, egzaminu praktycznego (z rysunku, rzeźby i projektowania) oraz z autoprezentacji.
 
– Liczymy nie tylko na tegorocznych maturzystów zainteresowanych modą, ale też na osoby, które mają już jakieś doświadczenie związane z projektowaniem ubioru – mówi prof. Jerzy Porębski, dziekan Wydziału Wzornictwa i pomysłodawca nowej Katedry.
14 kwietnia podany zostanie temat pracy, która będzie musiała być dołączona do teczki, 26 i 27 maja to terminy rejestracji kandydatów i składania teczek, a między 21 a 25 czerwca przeprowadzone zostaną egzaminy praktyczne. Zajęcia będą się odbywać w budynku ASP przy ul. Myśliwieckiej 8, który zostanie przebudowany i dostosowany do potrzeb nowej Katedry.
Program studiów został zbudowany zgodnie ze standardami obowiązującymi na najlepszych światowych uczelniach.
Program umożliwi studentom nabycie nie tylko umiejętności zawodowych, ale także wiedzy humanistycznej i doświadczeń w wielu innych obszarach sztuki i projektowania – wyjaśnia Janusz Noniewicz, koordynator d.s. programowych – Chcemy żeby absolwenci umieli dostosowywać się do zmiennych warunków na rynku pracy, organizować i inicjować przedsięwzięcia związane z modą i jej promocją. Program Katedry tworzy zaplecze intelektualne dla rozwoju badań nad tą dziedziną kultury i ważny ośrodek opiniotwórczy. Zależy nam także, żeby nauczyć przyszłych projektantów efektywnego działania na rynku mody. Dlatego prowadzimy rozmowy z firmami z branży odzieżowej dotyczące szkoleń, praktyk i staży dla przyszłych studentów.
 
 
 
Już 20 marca przy ul. Myśliwieckiej 8 w godz. 14 – 17 w sali 1.5 odbędzie się Dzień Otwarty Katedry Mody. O godz. 15.30 planowany jest pokaz filmów W. P. Onaka jednego z twórców tzw. fashion films, pracującego m.in. dla słynnego SHOWStudio Nicka Knighta.
 
 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.