Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Aktualności

Weź udział w ankiecie na temat mediów studenckich!

Badanie motywów, zakresu i uwarunkowań zaangażowania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w działalność mediów studenckich. Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim, anonimowym badaniu ankietowym, adresowanym do tych studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, którzy w jakimkolwiek zakresie zaangażowani są w działalność mediów studenckich. Na potrzeby niniejszego badania przyjęto, iż do tej kategorii zaliczane będą wszystkie […]

V Krajowa Konferencja Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich

W dniach 5-8 grudnia br. ponad 100 dziennikarzy studenckich reprezentujących blisko 40 redakcji i organizacji z całej Polski spotkało się w Krakowie na V Krajowej Konferencji Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Podczas jubileuszowej edycji, oprócz przeprowadzenia licznych warsztatów, spotkań i paneli dyskusyjnych, m.in. wyróżniono najbardziej aktywne instytucje i redakcje w zakresie popularyzacji wiedzy ekonomicznej wśród studentów. […]

Stena Recycling nagrodzi studenckie projekty dotyczące gospodarki cyrkularnej

Ruszył konkurs promujący efektywne wykorzystanie materiałów, dzięki któremu ograniczamy ilość odpadów i ich negatywny wpływ na środowisko. Stosowany dotychczas model: „kup, zużyj, wyrzuć” prowadzi do nadmiernego wykorzystania naszych zasobów naturalnych, które powoli się wyczerpują. Zmiana modelu gospodarki z linearnego na cyrkularny to wielomiliardowe (1) oszczędności i ochrona środowiska. Stena Recycling zaprasza studentów do udziału w […]