Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Aktualności

Dynamiczny rozwój w audycie, konsultingu i finansach

Jak wynika z przygotowanego przez firmę rekrutacyjną Hays Poland „Raportu płacowego 2020”, 86% firm z branży finansowej i księgowej planuje zatrudnić nowych pracowników. Pracodawcy jednocześnie spodziewają się trudności w znalezieniu kandydatów o wymaganych kompetencjach. Wynika to między innymi z dużej konkurencji na rynku – o specjalistów z zakresu ekonomii, finansów, prawa czy nowoczesnych technologii zabiegają […]

Weź udział w ankiecie na temat mediów studenckich!

Badanie motywów, zakresu i uwarunkowań zaangażowania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w działalność mediów studenckich. Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim, anonimowym badaniu ankietowym, adresowanym do tych studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, którzy w jakimkolwiek zakresie zaangażowani są w działalność mediów studenckich. Na potrzeby niniejszego badania przyjęto, iż do tej kategorii zaliczane będą wszystkie […]

V Krajowa Konferencja Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich

W dniach 5-8 grudnia br. ponad 100 dziennikarzy studenckich reprezentujących blisko 40 redakcji i organizacji z całej Polski spotkało się w Krakowie na V Krajowej Konferencji Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Podczas jubileuszowej edycji, oprócz przeprowadzenia licznych warsztatów, spotkań i paneli dyskusyjnych, m.in. wyróżniono najbardziej aktywne instytucje i redakcje w zakresie popularyzacji wiedzy ekonomicznej wśród studentów. […]