Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Inżynier

W Polsce północnej brakuje inżynierów

Z największymi trudnościami w pozyskiwaniu odpowiednich osób do pracy mierzą się firmy zlokalizowane w Polsce północnej – 59% pracodawców z tego regionu ma problemy w rekrutacji pracowników. Mniejsze kłopoty dotykają przedsiębiorstwa z Polski wschodniej (46%). We wszystkich 6 analizowanych regionach kraju największe trudności sprawia znalezienie wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Przedstawicieli jakich zawodów brakuje jeszcze na polskim […]

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Rusza 46. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi. CEL KONKURSU Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy […]

3-miesięczne płatne staże w Urzędzie Dozoru Technicznego

Chcesz otrzymać szansę poznania specyfiki pracy w UDT pod kierunkiem wysokiej klasy ekspertów i specjalistów technicznych? Chciałbyś poznać w praktyce najnowocześniejsze rozwiązania technologii i techniki wdrażane w przemyśle? Jeśli :  jesteś studentem ostatniego lub przedostatniego roku studiów lub tegorocznym absolwentem studiujesz lub ukończyłeś mechanikę, automatykę, robotykę, elektrykę, energetykę lub pokrewne bądź kierunki administracyjno-finansowe jesteś otwarty […]

Logistyka w Walter Group – dobry wybór na przyszłość

W zglobalizowanej gospodarce towary produkowane w jednej części świata trzeba szybko dostarczać do konsumentów po drugiej stronie globu. Co jest do tego niezbędne? Logistycy, którzy będą te procesy sprawnie koordynować.   Zawód z przyszłością Międzynarodowa wymiana towarów ciągle wzrasta, a technologie komunikacyjne ułatwiają nawiązywanie współpracy gospodarczej. I choć światowa ekonomia nie jest w pełni przewidywalna, […]