Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kultura

Jack Kerouac, Włóczędzy Dharmy i W drodze (W.A.B.)

Popularne w Stanach Zjednoczonych zarówno lat pięćdziesiątych, jak i dzisiejszych nazwisko Jacka Kerouaca, najsłynniejszego oprócz Allena Ginsberga pisarza tzw. beat generation, w Polsce zaczęło zadomawiać się na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy zaczęto przekładać jego powieści celebrujące idee anarchizującego indywidualizmu i nonkonformizmu. Dziś mamy szansę odczytać powieść uznawaną za manifest bitników – W drodze oraz nie […]