Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studia w Polsce

Po napisaniu matury stajesz przed ważnym, życiowym wyborem: co teraz? Jeśli decyzją będzie podjęcie studiów, to wybierz kierunek, który leży w polu twoich zainteresowań. Studia w Polsce oferują atrakcyjny system stypendialny (zarówno naukowy, rektorski, jak i socjalny) oraz atrakcyjne programy wymiany studentów, takie jak Erasmus czy mniej popularne: Transekonomik, SIT, Vulcanus, Mosty Ekonomiczne i inne.

Studia dzienne czy zaoczne?

Kolejnym ważnym wyborem jest tryb studiów. Studia dzienne to opcja dla osób, które chcą zdobyć wiedzę w jak najpełniejszym zakresie. Zajęcia od poniedziałku do piątku i zapełniony plan dnia po brzegi sprawiają, że nie ma mowy o pracy na etat, w grę wchodzą dorywcze zlecenia. Studia zaoczne to propozycja dla osób, które od razu po maturze są gotowe podjąć się pracy na pełny etat. W weekendy, zazwyczaj co drugi tydzień, dodatkowo będą brać udział w zjazdach. Studia zaoczne często wybierają osoby, które nie są gotowe wyjechać z domu rodzinnego, zostają w swoim mieście i podejmują tam pracę. Inna grupa osób, które decydują się na studia w takim trybie, to ci, którzy od razu chcą zdobywać doświadczenie zawodowe w wymarzonej branży. Łączą studia zaoczne z pracą, praktyką lub stażem powiązanym ze specyfiką wybranego kierunku.

Studia podyplomowe

Masz już skończone studia licencjackie i posiadasz tytuł inżyniera lub magistra, ale dopadł cię głód wiedzy? Pomyśl o studiach podyplomowych. Są coraz popularniejsze. Najczęściej decydują się na nie osoby pracujące, które od poniedziałku do piątku realizują się zawodowo, a w weekendy poszerzają swoją wiedzę podczas studiów podyplomowych.

Więcej

Studia

Matthew Pearl, Cień Poego, tłum. Paweł Łopatka (Wydawnictwo Literackie)

Miłośników Klubu Dantego zapewne nie trzeba dodatkowo zachęcać do sięgnięcia po drugą książkę Matthew Pearla pt. Cień Poego. Jednak ci, którzy jeszcze nie znają twórczości młodego amerykańskiego pisarza, umiejętnie łączącego historyczne fakty z fikcją literacką, mają znakomitą szansę, by to zmienić. Warto zacząć od przejrzenia strony internetowej www.poe.wydawnictwoliterackie.pl, poświęconej tytułowi, a potem – po prostu […]

Jack Kerouac, Włóczędzy Dharmy i W drodze (W.A.B.)

Popularne w Stanach Zjednoczonych zarówno lat pięćdziesiątych, jak i dzisiejszych nazwisko Jacka Kerouaca, najsłynniejszego oprócz Allena Ginsberga pisarza tzw. beat generation, w Polsce zaczęło zadomawiać się na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy zaczęto przekładać jego powieści celebrujące idee anarchizującego indywidualizmu i nonkonformizmu. Dziś mamy szansę odczytać powieść uznawaną za manifest bitników – W drodze oraz nie […]