Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Student

Będąc młodym inżynierem, czyli jak zacząć karierę w branżach technicznych

Rynek pracownika sprawia, że na absolwentów kierunków technicznych czeka wiele atrakcyjnych ofert pracy. Aby otrzymać dobrze płatną posadę, umożliwiającą rozwój naszego potencjału i realizację zawodowych ambicji, warto jeszcze w czasie studiów zadbać o zdobycie pierwszych szlifów zawodowych. Pozwoli to nie tylko na uzyskanie niezbędnych kompetencji, ale także na sprecyzowanie kierunku, w jakim chcielibyśmy rozwijać swoją […]

Weź udział w ankiecie na temat mediów studenckich!

Badanie motywów, zakresu i uwarunkowań zaangażowania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w działalność mediów studenckich. Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim, anonimowym badaniu ankietowym, adresowanym do tych studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, którzy w jakimkolwiek zakresie zaangażowani są w działalność mediów studenckich. Na potrzeby niniejszego badania przyjęto, iż do tej kategorii zaliczane będą wszystkie […]

V Krajowa Konferencja Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich

W dniach 5-8 grudnia br. ponad 100 dziennikarzy studenckich reprezentujących blisko 40 redakcji i organizacji z całej Polski spotkało się w Krakowie na V Krajowej Konferencji Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Podczas jubileuszowej edycji, oprócz przeprowadzenia licznych warsztatów, spotkań i paneli dyskusyjnych, m.in. wyróżniono najbardziej aktywne instytucje i redakcje w zakresie popularyzacji wiedzy ekonomicznej wśród studentów. […]