Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Student

Technologia pomaga zmienić uczelnie na bardziej zielone

Podwyższanie efektywności energetycznej powinno być priorytetem dla współczesnych uczelni. Inwestycje infrastrukturalne wiążą się jednak z wysokimi kosztami – stąd uczelnie wprowadzają je stopniowo, przy okazji wcześniej zaplanowanych remontów. Rozpowszechnienie tych rozwiązań może być jednak łatwiejsze dzięki zaangażowaniu decydentów w ubieganiu się o środki na unowocześnianie mediów. Energia Zdecydowana większość spośród uczelni w ramach remontów infrastruktury […]

Wsparcie w planowaniu kariery

Tym, co wyróżnia ludzi sukcesu, jest umiejętność jasnego precyzowania celów i planowania kariery zawodowej. Na początku tej drogi warto określić własne predyspozycje, pomoże nam to obrać właściwy kierunek. Następnie trzeba zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności dzięki studiom, szkoleniom i praktykom. Dobrze jest też na bieżąco obserwować zmieniające się trendy na rynku pracy. Jak widać, planowanie i rozwój kariery to zadanie złożone i wieloetapowe. O to, w jaki sposób uczelnie wspierają swoich studentów i absolwentów w tym procesie, zapytaliśmy rektorów […]

W kołach jest energia

Poza normalnym tokiem studiów – poza rytmem semestrów, zaliczeń, sesji, egzaminów, juwenaliów i innych wydarzeń adresowanych do ogółu studiujących – na uczelniach funkcjonuje drugiobieg studenckiego życia. Najbardziej aktywni polscy studenci, którzy mają ambicje naukowe oraz predyspozycje do pracy zespołowej, tworzą 3347 kół naukowych (dane z grudnia 2021 roku). Są w tej liczbie zarówno mikroskopijne, 2- lub 3-osobowe koła na wąskich specjalizacjach medycznych, jak i wielkie, liczące ponad […]

Student przyszłości

Żyjemy w świecie zmian. Ewoluuje rynek pracy, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, zmieniają się oczekiwania pracodawców i pracowników. Dyplom wyższej uczelni stwarza nowe możliwości, pojawiają się atrakcyjne ścieżki kariery zależne nie tylko od wiedzy, ale przede wszystkim od umiejętności i doświadczenia. Dziś studiuje się inaczej niż przed laty, a następne pokolenia studentów doświadczą kolejnych zmian. Jak będzie się studiowało pojutrze? Lubimy żyć wygodnie i bezpiecznie, korzystamy więc z osiągnięć pokoleń i dorobku […]

Parlament Studentów RP

Parlament Studentów RP jest ustawowym reprezentantem wszystkich studentów w Polsce. Przedstawiciele organizacji dbają o zabezpieczenie i przestrzeganie praw studenta, wyrażają opinie na temat rozporządzeń dotyczących szkolnictwa wyższego oraz biorą udział w debatach na temat sytuacji studentów w Polsce. PSRP organizuje wiele konferencji oraz wydarzeń dla przedstawicieli samorządów studenckich, umożliwiających zdobycie kompetencji przydatnych w działalności na uczelniach, np.: Krajową Konferencję, Konferencję Ekspertów Praw Studenta, Konwent Przewodniczących.Organizacja wspiera samorządy studenckie w bieżącej działalności związanej m.in. z pomocą materialną, organizacją […]

Akademia Private Equity

Akademia Private Equity – flagowy projekt Klubu Inwestora, stowarzyszenia działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, odbędzie się w dniach 14–17.03.2022 roku. Akademia Private Equity ma na celu szerzenie wiedzy o działalności funduszy PE oraz VC, jak również firm doradztwa transakcyjnego i konsultingowego. W ramach czterech ścieżek tematycznych (PE, M&A, VC oraz Prawo) organizujemy wykłady, prelekcje i warsztaty praktyczne, podczas których uczestnicy rozwiązują studia przypadków pod okiem profesjonalistów z wymienionych branż. Laureaci […]