Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Student

Parlament Studentów RP

Parlament Studentów RP jest ustawowym reprezentantem wszystkich studentów w Polsce. Przedstawiciele organizacji dbają o zabezpieczenie i przestrzeganie praw studenta, wyrażają opinie na temat rozporządzeń dotyczących szkolnictwa wyższego oraz biorą udział w debatach na temat sytuacji studentów w Polsce. PSRP organizuje wiele konferencji oraz wydarzeń dla przedstawicieli samorządów studenckich, umożliwiających zdobycie kompetencji przydatnych w działalności na uczelniach, np.: Krajową Konferencję, Konferencję Ekspertów Praw Studenta, Konwent Przewodniczących.Organizacja wspiera samorządy studenckie w bieżącej działalności związanej m.in. z pomocą materialną, organizacją […]

Akademia Private Equity

Akademia Private Equity – flagowy projekt Klubu Inwestora, stowarzyszenia działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, odbędzie się w dniach 14–17.03.2022 roku. Akademia Private Equity ma na celu szerzenie wiedzy o działalności funduszy PE oraz VC, jak również firm doradztwa transakcyjnego i konsultingowego. W ramach czterech ścieżek tematycznych (PE, M&A, VC oraz Prawo) organizujemy wykłady, prelekcje i warsztaty praktyczne, podczas których uczestnicy rozwiązują studia przypadków pod okiem profesjonalistów z wymienionych branż. Laureaci […]