Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kazimierz Wolny-Zmorzyński "Fotograficzne gatunki dziennikarskie"

Książka Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego stanowi kompendium wiedzy o informacji przekazywanej za pomocą obrazu. Jest pierwszą na polskim rynku publikacją zawierającą systematykę fotograficznych gatunków dziennikarskich oraz ich interpretację.

Umieszczenie fotografii prasowych w odpowiednich kontekstach oraz ich interpretacja umożliwiają odbiorcy odczytanie zapisanych w zdjęciach informacji i przesłania odautorskiego, rozpoznanie myśli prezentowanych postaci oraz ich emocji i stosunku do rzeczywistości.
 
Kazimierz Wolny-Zmorzyński, doktor, literaturoznawca, politolog, kierownik Zakładu Genologii Dziennikarskiej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, profesor na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie. Współpracuje z Wszechnicą Świętokrzyską w Kielcach, wiceprezes Towarzystwa Studiów Dziennikarskich. Najnowsze publikacje to: Ryszard Kapuściński w labiryncie współczesności, Wydawnictwo UJ (2004), Reportaż – jak go napisać?, WSiP (2004), (wspólnie z A. Kaliszewskim i W. Furmanem), Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, WAiP (2006).
 
„Zobaczyć to uwierzyć”, głosi amerykańskie powiedzenie, a fotografia wydaje się środkiem zapisu widzenia. Fotoreporterzy lubią chińskie powiedzenie: „Jeden obraz wart jest tysiąca słów”. Wszakże nie każdy obraz i nie każdy gatunek fotografii ma tak wielką wiarygodność i pojemność informacyjną. Fotograficzne gatunki dziennikarskie przedstawiają dzieje i różnorodność form fotografii prasowej, nie tylko jej gatunki informacyjne, ukazując rolę fotoreportera i fotoedytora.
 
prof. Tomasz Goban-Klas
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
 
Fotograficzne gatunki dziennikarskie polecam wszystkim zainteresowanym fotografią i dziennikarstwem. Bez  akademickiej nudy książka wprowadza  w specyficzny świat fotografii prasowej. Pokazuje jej genezę i siłę na przestrzeni minionych lat do dnia dzisiejszego. Po tej lekturze Czytelnik zacznie inaczej oglądać fotografie w gazetach.
 
Waldemar Sosnowski, fotoedytor
„Gazeta Wyborcza”