Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

KCE – Krakowskie Centrum Egzaminacyjne ECDL

Umiejętności komputerowe w dzisiejszym cyfrowym świecie stają się kluczowe w każdym zawodzie i działalności.

ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest ich niezależnym rzetelnym potwierdzeniem – na różnych poziomach, honorowany w całej Europie i na świecie.
 
KCE – Krakowskie Centrum Egzaminacyjne przy ul. Smoleńsk 25 w Krakowie prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów oraz egzaminy ECDL, ECDL-A (poziom zaawansowany), ECDL CAD (dla inżynierów i architektów).
Egzaminy można zdawać w certyfikowanych Laboratoriach między innymi na wielu Uczelniach: 
– Akademii Górniczo- Hutniczej, (ECDL, ECDL-A) – dodatkowo laboratorium Tyfloinformatyczne
– Akademii Pedagogicznej, (ECDL, ECDL-A)
– Akademii Rolniczej, (ECDL, ECDL-A, ECDL CAD)
– Krakowskiej Szkole Wyższej, (ECDL, ECDL-A, ECDL CAD)
– Uniwersytecie Jagiellońskim, (ECDL, ECDL CAD)
– Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, (ECDL, ECDL-A)
– Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki (ECDL, ECDL-A)
oraz w laboratoriach w centrum Krakowa:
– KCE Krakowskie Centrum Egzaminacyjne ul. Smoleńsk 25 (ECDL, ECDL-A, ECDL CAD)
– AUKOMP Marii Curie-Skłodowskiej 9/5 (ECDL, ECDL-A)
– CTI ul. Wrocławska 8a (ECDL, ECDL-A).
 
Więcej na stronie: www.ecdl.malopolska.pl