Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kiedy pracownik jest dyskryminowany

Poszanowanie równości w zatrudnieniu jest jednym z podstawowych praw pracowników, niestety nie zawsze przestrzeganym.

Polski Kodeks Pracy za złamanie zasady równego traktowania pracowników uznaje dyskryminację bezpośrednią i pośrednią, molestowanie i molestowanie seksualne, a także zachęcanie do dyskryminacji oraz nakazanie dyskryminacji. Pracownik może również paść ofiarą mobbingu, czyli długotrwałego i uporczywego szykanowania, gnębienia lub zastraszania.

Powodem niekorzystnego traktowania może być wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznawana religia czy orientacja seksualna. Czynniki te mogą dyskryminować pracownika w sposób bezpośredni, poprzez zaznaczenie w ofercie pracy, że dotyczy ona tylko mężczyzn poniżej 40 roku życia czy odmowę awansu pracownikowi, który jest homoseksualistą. Dyskryminacja może mieć również charakter „ukryty”, kiedy pozornie neutralne zachowania, kryteria lub postanowienia są przyczynami gorszej sytuacji pracowników z powodu ich płci, wieku, religii, narodowości, rasy czy przekonań politycznych. Dyskryminacją pośrednią jest więc nakaz golenia do pracy, co – mimo pozornej neutralności – może dyskryminować wyznawców niektórych religii. Jednak taki nakaz nie będzie naruszeniem zasady równego traktowania pracowników, jeżeli jest obiektywnie uzasadniony
i absolutnie wymagany przez charakter danej pracy. Dotyczy to na przykład zawodów kucharza czy kelnera, w których noszenie długiej brody może być sprzeczne z zasadami higieny. Kodeks Pracy wyróżnia także działania różnicujące pracowników, które nie są jednak dyskryminacją, jak: odmienne traktowanie zatrudnionych osób ze względu na ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność pracownika oraz dyskryminację pozytywną polegającą na zmniejszeniu na korzyść pracowników istniejących w miejscu pracy nierówności spowodowanych ich wiekiem, płcią czy wyznaniem.

Szczególnym rodzajem dyskryminacji jest molestowanie oraz molestowanie seksualne. Natomiast mobbing nie jest uznawany za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, ale ofiara długotrwałego szykanowania może walczyć o swoje prawa przed sądem pracy.

 

Źródło: rynekpracy.pl