Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

KL IAESTE AGH, to brzmi dumnie!

International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, w skrócie IAESTE, jest rozpoznawalną nazwą w większości krajów świata, zarówno dla studentów, jak i pracodawców.

Trudne dobrego początki
Początki były skromne. Pod koniec lat 40-tych Europa wciąż podnosiła się z powojennych zniszczeń, a stosunki pomiędzy mieszkańcami poszczególnych krajów były napięte. Zainicjowane w 1948 przez londyński Imperial College Vacation Work Committee spotkanie przedstawicieli 10 krajów (Belgii, Czechosłowacji, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkej Brytanii) pozwoliło na stworzenie programu, który pomagałby w budowaniu wzajemnej integracji i zrozumienia. Wszystko to odbyło się pod kierownictwem Jamesa Newby’ego, który został mianowany pierwszym Sekretarzem Generalnym IAESTE.
 
Na dzień dzisiejszy, po 62 latach istnienia organizacji, IAESTE działa w ponad 90 krajach świata i zorganizowało praktyki dla więcej niż 300 000 praktykantów. Liczba ta każdego roku zwiększa się o ok. 7000 nowych osób, które mają możliwość poznawania odległych kultur i zdobywania doświadczenia zawodowego, co z pewnością będzie ogromnym atutem w ich przyszłej karierze.
 
IAESTE POLSKA a świat
Polski Komitet Narodowy został założony już w 1957 roku, dzięki wysiłkowi profesora Janusza Tymowskiego, a już w 1959 uzyskał pełne członkowstwo w światowych strukturach. IAESTE POLSKA pod względem ilości wymienionych ofert praktyk zajmuje drugie miejsce na świecie (po Niemczech) i pozwoliło na zdobycie cennego doświadczenia ponad 25 tys. studentom. Każdego roku wymienionych zostaje ponad 400 ofert praktyk.
 
Polski Komitet Narodowy reprezentowany jest przez 15 Komitetów Lokalnych działających na wszystkich uczelniach technicznych, w najważniejszych miastach w kraju. Idee organizacji wspiera 300 studentów, pomagających w ramach wolontariatu.
 
KL IAESTE AGH komitetem XXI w.?
Komitet Lokalny IAESTE AGH jest jednym z największych i najprężniej działających w Polsce. Każdego roku pozwalamy wyjechać na praktyki prawie 80 studentom, skąd wracają bogaci w doświadczenie i niezapomniane przeżycia.
 
Jednak praktyki to nie jedyny nasz cel – zajmujemy się organizacją szkoleń, a także wydarzeń, takich jak np. Inżynierskie Targi Pracy. Dzięki nam studenci mają możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami polskich firm, zdobycia stażu, a nawet pracy. Staramy się też pomagać im w zdobywaniu umiejętności czy pogłębianiu zainteresowań.
 

Dariusz Guzdek