Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kobiety, a matematyka

Najnowsze badania potwierdzają to, co feministki twierdziły już od dawna – kobiety nie są gorsze w naukach ścisłych ze względu na konstrukcję swojego umysłu czy genetykę.

Winna jest kultura, w której wychowywani są chłopcy i dziewczynki. To ona „karze” zarówno im, jak i dorosłym w ich otoczeniu wierzyć, że przeznaczeniem chłopców jest biegłość w matematyce, podczas, gdy dziewczynki powinny cechować się talentem językowym.

Badanie przeprowadzone zostało przez Janet S. Hyde i Janet E. Mertz w oparciu o aktualne dane pochodzące ze Stanów Zjednoczonych. Badaczki poszukiwały odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: czy w całej populacji istnieją różnice między płciami w wynikach uzyskiwanych w matematyce? Czy różnice wynikające z płci pojawiają się również u tych, którzy są obdarzeni talentem matematycznym? I wreszcie – czy istnieją kobiety, które przejawiają szczególne talenty w dziedzinie matematyki?

By odpowiedzieć na pierwsze pytanie, badaczki przeanalizowały aktualne dane pochodzące ze Stanów Zjednoczonych. Dowodzą one, że amerykańskie uczennice dorównują chłopcom w wynikach z matematyki. Co więcej, podobne wyniki pojawiają się również w kilku innych państwach. Można więc przyjąć, że stereotyp, jakoby dziewczynki miały sobie gorzej radzić z naukami ścisłymi, już dawno został negatywnie zweryfikowany przez szkolną rzeczywistość. Wbrew przesądom, uczennice radzą sobie z matematyką co najmniej tak samo dobrze jak ich rówieśnicy.

Odpowiedzi na drugie pytanie dostarczyły również analizy aktualnych osiągnięć szkolnych dziewczyn i chłopców. Okazało się, że więcej uczniów zdobywa powyżej 95% punktów w testach matematycznych, jednak ta różnica z roku na rok staje się w Stanach Zjednoczonych coraz mniejsza. Można się więc spodziewać, że w przeciągu kilku lat dziewczęta w takim samym stopniu, co chłopcy, będą zdobywać najwyższe wyniki z egzaminów z matematyki. Najprawdopodobniej istnienie tej różnicy wynika z odmiennego traktowania uczniów i uczennic oraz różnych oczekiwań w stosunku do nich. Przez lata wierzono, że matematyka nie jest dla dziewcząt, obecnie jednak coraz mniej osób wierzy w ten stereotyp, co widać również w coraz lepszych wynikach testów.

Odnośnie trzeciego pytania – o istnienie kobiet szczególnie utalentowanych w zakresie matematyki – badaczki przedstawiły sylwetki takich osób. Zauważają one jednocześnie, że dostrzeganie kobiet uzdolnionych matematycznie jest ściśle związane z czynnikami społeczno-kulturowymi. Stąd też w wielu kręgach są one celowo lekceważone, a ich działalność traktowana jest z mniejszą powagą, niż analogiczne osiągnięcia mężczyzn.

Według badaczek to przede wszystkim nierówne postrzeganie płci winne jest temu, że kobiety postrzegane są jako mniej utalentowane w dziedzinie nauk ścisłych. Nie istnieją żadne wiarygodne argumenty przemawiające za tym, że różnica taka miałaby być uwarunkowana biologicznie. Jednak ciągle w wielu krajach uważa się, że kobiety są mniej uzdolnione matematycznie i podkreśla się ich talenty językowe.

Hyde i Mertz zauważają również, że kraje, w których przykłada się dużą wagę do walki z nierównym statusem kobiet i mężczyzn, to również te kraje, w których kobiety i mężczyźni osiągają równie dobre wyniki z testów matematycznych. Dowodzą tym samym, że zniesienie uprzedzeń kulturowych i społecznych w faktyczny sposób wpływa na system edukacji oraz postrzeganie chłopców i dziewcząt i przekonanie o ich szczególnych zdolnościach.

Marta Klimowicz

Żródło: wp.pl