Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kod Odpowiedzialnej Podróży na Światowy Dzień Turystyki

Wydawnictwo Bezdroża pierwsze w Polsce ogłosiło Kod Odpowiedzialnej Podróży, który publikowany jest w przewodnikach turystycznych krakowskiej oficyny wydawniczej.

Bezdroża popularyzują w ten sposób przyjazne środowisku formy turystyki, które chronią dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, wspierają rdzennych mieszkańców regionów i krajów oraz uwrażliwiają turystów na lokalne tradycje i ochronę środowiska naturalnego. Światowy Dzień Turystyki jest dobrą okazją, by podyskutować o nowych trendach w turystyce międzynarodowej.
 
„Turystyka, która nierozłącznie jest związana ze środowiskiem przyrodniczym i zależy od jego jakości, szczególnie elastycznie reaguje na zachodzące zmiany myślenia i potrzeb współczesnych ludzi” – przekonuje Dominika Zaręba, która opracowała 10 zasad Kodu Odpowiedzialnej Podróży Wydawnictwa Bezdroża. „W publikacjach Rady Europy na temat przemysłu turystycznego można przeczytać o przełomie w postawach i mentalności współczesnych turystów, który przejawia się przede wszystkim w zwiększeniu się ich świadomości ekologicznej i wymagań co do jakości usług oraz atrakcyjnego przyrodniczo i niezanieczyszczonego otoczenia zewnętrznego w miejscu podróży lub wypoczynku” – dodaje.
 
Kod Odpowiedzialnej Podróży Wydawnictwa Bezdroża zainspirował młodą artystkę, absolwentkę ASP w Krakowie, Wydziału Form Przemysłowych – Emilię Majtkę do opracowania oprawy graficznej przedsięwzięcia. Powstało logo, plakaty promujące ideę oraz film animowany oparty o zasady projektowania nurtu zwanego „sustainable design” – projektowanie odpowiedzialne. Efekty jej pracy wraz z zasadami Kodu Odpowiedzialnej Podróży można zobaczyć na stronie:
 
 
PODRÓŻUJ ODPOWIEDZIALNIE! DBAJ O ŚRODOWISKO I DZIEDZICTWO KULTUROWE KRAJÓW I
REGIONÓW, KTÓRE ZWIEDZASZ.
 
KOD ODPOWIEDZIALNEJ PODRÓŻY WYDAWNICTWA BEZDROŻA:
 
1. Zaplanuj swoją podróż i przygotuj się do niej.
 
2. Naucz się choćby kilku słów i zwrotów w języku kraju czy regionu, który
odwiedzasz.
 
3. Kupuj lokalne produkty i pamiątki.
 
4. Korzystaj z usług miejscowych ludzi, tak by jak najwięcej Twoich wydatków
wspierało lokalną gospodarkę.
 
5. Kosztuj miejscowej kuchni, kupuj sezonowe produkty spożywcze na targach i
jarmarkach.
 
6. Szanuj mieszkańców, ich kulturę i tradycje, staraj się nie zwracać na
siebie uwagi strojem i zachowaniem zupełnie odmiennym od miejscowych
zwyczajów, proś o zgodę, gdy chcesz zrobić komuś zdjęcie.
 
7. Nie zostawiaj po sobie śmieci, szczególnie w miejscach cennych
przyrodniczo i parkach narodowych.
 
8. Dbaj o dziedzictwo kulturowe, nie zostawiaj po sobie śladu, zwiedzając
obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne.
 
9. Korzystaj z ekologicznych środków transportu i komunikacji publicznej.
 
10. Podróżuj aktywnie i poznawczo!