Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kompetencje nowoczesnego audytora

Audyt dynamicznie się rozwija – odpowiada na szybko zmieniające się potrzeby rynku, a pomagają mu w tym technologie. Jak nowoczesne rozwiązania wpływają na zawód audytora i jakie kompetencje są kluczowe dla tej profesji?

Technologie automatyzują pracę, poprawiając jakość audytu, zmieniając rolę nowoczesnego audytora – pozwalają zaoszczędzić czas i efektywniej analizować dane. Wiele procedur i czynności, które wcześniej musiał wykonywać pracownik, np. kopiowanie danych pomiędzy plikami, dziś wykonują wyspecjalizowane algorytmy. Czy to oznacza, że zawód audytora przestanie być potrzebny? Wręcz przeciwnie! Dzięki możliwości zautomatyzowania cyklicznych, powtarzalnych czynności, osoba pracująca na tym stanowisku może poświęcić więcej czasu na zadania, które wymagają większej kreatywności i zaangażowania – wykonywanie analiz, wyciąganie wniosków czy kontakt z klientem i przekazywanie mu w zrozumiały sposób wiedzy, wynikającej z danych i analiz. Audytorzy stają się proaktywnym wsparciem biznesu, partnerem, który ma konstruktywnie współpracować z firmą, identyfikować ryzyka, umiejętnie analizować dane i dostarczać informacji niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji. Dlatego od osób na tym stanowisku wymaga się nie tylko dużej wiedzy merytorycznej, ale również znajomości trendów na rynku, a także elastyczności i umiejętności budowania relacji z klientem.

Jakich pracowników poszukuje audyt?


Nowoczesne technologie coraz silnej kształtują branżę audytu, a co za tym idzie, zakres obowiązków na danym stanowisku, dlatego kandydaci powinni wykazywać się otwartością na zmiany, umiejętnością przedefiniowania swojego zawodu, a także chęcią rozwijania kompetencji digitalowych. Firmy z tego sektora, zatrudniając młodych ludzi, oczekują od nich przede wszystkim pracowitości, inteligencji i chęci podejmowania nowych wyzwań. Kluczowa jest także umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków – praca audytora jest wielowątkowa, osoba na tym stanowisku musi umieć odnaleźć się w gąszczu informacji pochodzących z różnych źródeł. Ważne są również bardzo dobra znajomość języka angielskiego, ponieważ audyt to praca w bardzo różnorodnym środowisku, umiejętność współpracy czy odpowiedzialność. Istotne są także kompetencje miękkie, które są kluczowe w kontakcie z klientem. Dobry audytor musi potrafić nie tylko przeprowadzić szczegółową analizę i wyciągnąć trafne wnioski, ale również w czytelny i zrozumiały sposób przedstawić je klientowi.


Wiele możliwości na start


Firmy z branży audytu i konsultingu dają szansę młodym, ambitnym osobom z niewielkim doświadczeniem zawodowym, gwarantując szkolenia, warsztaty i treningi, które pomogą uzyskać potrzebne na danym stanowisku kompetencje. Nowi pracownicy mogą liczyć nie tylko na szeroko zakrojony proces onboardingu, ale także na stałe wsparcie bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów z zespołu. Pracodawcy z sektora audytu i konsultingu stawiają na rozwój młodych pracowników, dlatego warto już w okresie studiów spróbować swoich sił podczas praktyk i innych programów dla studentów. Firmy z tej branży dają w tym zakresie wiele możliwości – od praktyk, w tym w okresie letnim, co pozwala swobodnie połączyć je z obowiązkami na uczelni, przez programy mentoringowe, warsztaty, konkursy po programy ambasadorskie czy cykle szkoleń online prowadzone na uczelniach. Szans na lepsze poznanie charakterystyki pracy w audycie jest naprawdę wiele, mogą z nich skorzystać studenci i absolwenci kierunków studiów – finansowych, ekonomicznych, informatycznych, prawa, rachunkowości czy marketingu.
Zdarzają się też osoby z innych kierunków, ale także one, po szkoleniach wprowadzających, sprawdzają się w pracy audytora.


Jasna ścieżka kariery


Jedną z zalet branży audytu konsultingu jest jasno wytyczona ścieżka kariery – już na samym początku dokładnie wiemy, jakie będą jej kolejne etapy i ile czasu może nam zająć awansowanie w strukturze firmy. W wielu firmach praktyki można zacząć już na III roku studiów, lub nawet wcześniej. To idealny moment, aby zacząć weryfikować w praktyce wiedzę zdobywaną w murach uczelni oraz poszukiwać swojej ścieżki zawodowej. Audyt pozwala sprawdzić się w wielu sektorach – firmy świadczą usługi doradcze dla zarówno dużych, międzynarodowych firm, jak i mniejszych lokalnych przedsiębiorstw, a także instytucji państwowych. Różnorodność branż – od bankowości, nieruchomości i handlu, przez energetykę, przemysł, transport i logistykę, po media i nowe technologie – gwarantuje zróżnicowane projekty i wyzwania, które pozwolą rozwijać kolejne kompetencje.

Audyt i konsulting to branża, która daje szerokie możliwości rozwoju studentom i absolwentom wielu kierunków studiów. Kluczowe są tu takie umiejętności jak analityczne myślenie, praca zespołowa, komunikatywność, elastyczność, chęć uczenia się nowych rzeczy i przystosowywania się do nowych warunków. Nowoczesne technologie zmieniają oblicze audytu i osoby, które planują związać swoją karierę z tym sektorem, powinny być gotowe na rozwijanie swoich kompetencji cyfrowych i ciągłą naukę.

Pola Szczepańska