Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konferencja Koła Naukowego Łączności w Szczecinie

Koło Naukowe Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na X Międzynarodową Konferencję Naukową „Miejsce Poczty i Telekomunikacji w tworzeniu Społeczeństwa Informacyjnego”, która odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia.

Wydarzenie to ma na celu przybliżyć zagadnienia z zakresu łączności – branży o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarki, szczególnie teraz, gdy rola informacji jako czynnika produkcji jest tak znacząca. Tematy poruszone podczas konferencji pozwolą nam szerzej spojrzeć na globalne problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego i miejsca, jakie w jego tworzeniu odgrywają poczta i telekomunikacja. Cenne będą także informacje o przebiegu tych procesów w krajach, których przedstawiciele będą goścmi konferencji. Rozważania konfrontowane będą ponadto z doświadczeniem reprezentantów przedsiębiorstw wiodących na rynku usług łączności.
Więcej informacji na stronie www.spoleczenstwa.wzieu.pl, oraz www.knl.wzieu.pl