Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konferencja na Uczelni Łazarskiego

Dział Praktyk i Karier oraz Migranckie Centrum Karier i Pośrednictwa Pracy
zapraszają zagranicznych studentów na spotkanie zatytułowane:
LEGALNA PRACA DLA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

Spotkanie przeznaczone jest dla obcokrajowców, którzy studiują w Polsce i chcieliby w naszym kraju zdobyć doświadczenie zawodowe. Często spotykamy się z nimi w codziennej pracy utwierdzając się w przekonaniu, że nie wiedzą oni, czy mogą legalnie pracować, jakich formalności muszą dopełnić, aby podjąć zatrudnienie. Nie wiedzą też jak szukać pracy i trudno im ocenić, czy są atrakcyjnymi kandydatami dla polskich pracodawców. Chcielibyśmy poprzez to spotkanie wyposażyć uczestników w wiedzę, która pozwoli im pewniej i samodzielniej poruszać się po rynku pracy w Polsce.

Spotkanie poprowadzi Pani Małgorzata Topczewska – doświadczony pracownik Centrum Powitania w Warszawie, organizacji prowadzącej projekt „Migranckiego Centrum Karier i Pośrednictwa Pracy” i świadczącej usługi z zakresu porad prawnych, pośrednictwa pracy, czy też wsparciu w legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

Spotkanie odbędzie się w kampusie Uczelni Łazarskiego, w czwartek 25 listopada 2010 r., w auli 58, w godz. 12.30 -14.30.

Spotkanie będzie tłumaczone na język rosyjski i angielski.

Tematyka :

– Uwarunkowania prawne pracy w Polsce
– Metody poszukiwania pracy
– Warunki stawiane kandydatom do pracy
– Gdzie szukać wsparcia?