Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konferencja na Uniwersytecie Łódzkim

"Niezależne życie i pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Czy jesteśmy na dobrej drodze?" Druga edycja konferencji. 29-30 marca 2012 – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego Łódź, ul. Kopcińskiego 16/18, godz. 10.30

II EDYCJA KONFERENCJI „NIEZALEŻNE ŻYCIE I PEŁNE UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU SPOŁECZNYM. CZY JESTEŚMY NA DOBREJ DRODZE?”

Organizatorzy:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Łódzkiego

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego

29-30 marca 2012 – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, ul. Kopcińskiego 16/18, godz. 10.30

Pod honorowym patronatem: Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz, Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Rzecznika Osób Niepełnosprawnych – Urzędu Miasta Łodzi Ewy Ściborskiej, Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Związku Głuchych, Fundacji Jaśka Meli „Poza horyzonty”, Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej „CENTERKO”
Więcej informacji na stronie BONiPU http://www.bonipu.uni.lodz.pl