Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konferencja na Uniwersytecie Rzeszowskim

W dniu 28 lutego 2012 r. (wtorek) w godz. 9.30-14.00 na Wydziale Prawa i Administracji w sali 13
odbędzie się sesja naukowa pt. „Prawa ofiar przestępstw”, na którą serdecznie zapraszamy.

Patronat honorowy nad konferencją obejmują:
J.M. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. Stanisław Uliasz
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Prof. dr hab. Stanisław Sagan
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Mirosław Karapyta

Program konferencji „Prawa ofiar przestępstw”
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 28 lutego 2012 r. w sali nr 13
9.30 – rozpoczęcie konferencji, powitanie i wystąpienia zaproszonych gości
9.45 – dr hab. Monika Klejnowska prof. nadzw. UR – Wprowadzenie do części merytorycznej
konferencji „Prawne instrumenty ochrony ofiar przestępstw”
Część I – Prowadzący: Prof. dr hab. Stanisław Pieprzny – Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Rzeszowskiego
10.00-10.30 – Prokurator Andrzej Augustyniak – Ministerstwo Sprawiedliwości – „Działania
Ministerstwa Sprawiedliwości na rzecz ofiar przestępstw”
10.30-11.00 – Mgr Mariusz Chudzik – Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie,
Mgr Małgorzata Janiszewska – Haśko Prokurator Prokuratur Apelacyjnej w Rzeszowie –
„Prokurator w sprawach o przemoc w rodzinie”
11.00-11.30 – Nadkom. Mgr Alina Pieniążek – Ekspert Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie – „Działania Policji na rzecz ochrony ofiar przestępstw”
11.30—11.45 Przerwa na kawę
Część II – Prowadzący: dr hab. Monika Klejnowska prof. nadzw. UR
11.45-12.15 – Dr Dariusz Tracz – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – „Funkcjonowanie systemu wsparcia ofiar przemocy
w rodzinie w województwie podkarpackim. Rola i zadania wojewody”.
12.15-12.45 – Mgr Elżbieta Wisz – Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy
Horyzont” w Rzeszowie – „Pozycja osoby pokrzywdzonej w systemie pomocy ofiarom
przestępstw”
12.45-12.55 – Zbigniew Dworak – Student IV roku Prawa UR Uniwersytecka Poradnia
Prawa – „Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem w ramach działalności Uniwersyteckiej
Poradni Prawnej”
12.55- 13.05 – Dr Dr Damian Gil – Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
Wydział Zamiejscowy KUL Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli – „Prawa ofiar
przestępstw w postępowaniach szczególnych w sprawach karnych – uwagi de lege ferenda”.
13.05 – 13.15 – Tomasz Hałs, Agata Kwarciany – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Jaśle – Prezentacja zadań oraz strony internetowej Ośrodka.
13.15-13.55 Dyskusja
13.55-14.00 Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie