Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników”

Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników” ze Specjalną Sesją Naukową pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiego Związku Biathlonu z udziałem reprezentantów Polski w biathlonie.

W dniach 09-11 maja br. w Ustroniu odbędzie się XI Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej. W tym roku wydarzeniu towarzyszyć będzie specjalna sesja naukowa pt.: „Biomechanika w biathlonie”, w której udział wezmą m.in. Prezes Polskiego Związku Biatlonu pan prof. Zbigniew Waśkiewicz i Prezes Polskiego Związku Narciarskiego pan Apoloniusz Tajner.

Konferencja skierowana jest do naukowców, doktorantów oraz studentów specjalności związanych z inżynierią biomedyczną, a w szczególności z biomechaniką. Organizatorami wydarzenia są: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gliwice wraz z Polskim Towarzystwem Biomechaniki, pod patronatem naukowym Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej, Katedry i Oddziału Klinicznego Ortopedii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu oraz Katedry Motoryczności Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska młodych naukowców, profesorów oraz przedstawicieli przemysłu i medycyny wokół aktualnych problemów ogólnie pojętej biomechaniki, biomechatroniki, inżynierii biomedycznej, dentystycznej, tkankowej, biomateriałów oraz rehabilitacji. Wydarzenie stwarza szansę uczestnictwa w prezentacjach najnowszych osiągnięć i rozwiązań w dziedzinie inżynierii biomedycznej oraz wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy.

W ramach sesji plenarnych na tegorocznej Konferencji wygłoszone zostaną następujące referaty zaproszonych wykładowców:

·         Prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz – „Wybrane zagadnienia biomechaniki technicznej”

·         Prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman – „Nowe technologie stentów wieńcowych”

·         Prof. dr hab. Roman Kalina – „Bezpieczne upadanie i unikanie zderzeń jako zagadnienie interdyscyplinarne”

·         Dr n. med. Jerzy Pieniążek – „Co leczymy w chorobach kręgosłupa?”

Co roku w ramach konferencji obok ciekawych wystąpień odbywają się również kursy, imprezy integracyjne, ogniska i prezentacje doskonalenia technik szkolenia sportowców z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki (udział w przedsięwzięciu biorą znane osobistości ze świata sportu), prezentacje firm oraz spotkania Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. W ramach sesji naukowej pt.: „Biomechanika w Biathlonie”, uczestnicy Konferencji będą mogli zapoznać się ze sprzętem biathlonisty, który będzie prezentowany na stoisku Polskiego Związku Biatlonu. Stoisko będzie obsługiwane przez trenera Kadry Narodowej – pana Adama Kołodziejczyka. W związku z organizowaną Sesją Specjalną, podczas Konferencji będą odbywały się „Mini Zawody Biathlonowe”, podczas których każdy uczestnik konferencji będzie miał możliwość spróbowania swoich sił w strzelaniu z broni laserowej.