Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konferencja o kobietach zza wschodniej granicy

Koło Wschodnie przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie Willa Decjusza zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Kobieta zza wschodniej granicy…”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 28-30 marca 2007 r.

Celem konferencji naukowej Koła Wschodniego UJ, która wchodzi w skład projektu Samorządu Studentów UJ pt. „Wiosna kobiet”, jest próba odpowiedzi na pytanie, kim „kobieta zza wschodniej granicy” jest w rzeczywistości. Spróbujemy przedstawić jej wizerunek, odbiegający od znanych w Polsce wyobrażeń i stereotypów. Często mieszkanki państw byłego Związku Radzieckiego kojarzone są w Polsce jako gospodynie domowe i opiekunki do dzieci, kobiety do towarzystwa czy nowobogackie damy.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele nauki i kultury krajów byłego ZSRR oraz Polski: socjologowie, badacze problematyki kobiecej, jak również obrońcy praw kobiet i pisarki.
Ważnym elementem konferencji będą również sesje studenckie, mające na celu międzynarodową integrację oraz promocję młodego pokolenia inteligencji z wymienionych państw. Stwarza to okazję do wymiany doświadczeń studentów z najodleglejszych zakątków Europy Wschodniej i Eurazji.

Konferencja składać sie będzie z dwóch części: naukowej oraz kulturalnej.

BLOKI TEMATYCZNE Konferencji „Kobieta zza wschodniej granicy”:

1. kobieta a dom
2. kobieta a polityka
3. kobieta a religia
4. kobieta a społeczeństwo
5. kobieta a sztuka

PROGRAM KULTURALNY, towarzyszący Konferencji:

1. „Kobieca literatura zza wschodniej granicy” – spotkanie z pisarkami z Białorusi, Rosji i Ukrainy
2.
Wystawa fotograficzna „Kobieta zza wschodniej granicy”.
3. Przegląd filmów dokumentalnych o kobietach. (szczegóły wkrótce)
4. Wieczór kobiecy. (szczegóły wkrótce, przy współudziale Samorządu Studentów UJ)

Organizatorami konferencji są:
Koło Wschodnie przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie Willa Decjusza,przy współpracy Rady Kół Naukowych UJ oraz Samorządu Studentów UJ
Więcej informacji na stronie: www.kolowschodnie.pl