Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konferencja „Odpowiedzialny Biznes”

W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2007 odbędzie się w Poznaniu ogólnopolska konferencja poruszająca tematykę odpowiedzialności w biznesie (Corporate Responsibility).

Wydarzenie jest organizowane przez międzynarodową organizację studencką AIESEC i otwarte dla każdego studenta w Polsce, zainteresowanego tematem konferencji. Odpowiedzialna przedsiębiorczość, społeczna odpowiedzialność a strategia promocji firmy oraz zrównoważony rozwój, to tylko niektóre tematy, które będą poruszane w Poznaniu.  
 
AIESEC Polska ma już kilkuletni wkład w rozwój tematyki Odpowiedzialnego Biznesu (CR)
w kraju. CR to efektywna strategia zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz rozwoju społecznego i ekonomicznego. Jest to strategiczna i długofalowa koncepcja, prowadząca do osiągania trwałego zysku, a jednocześnie oparta na budowaniu relacji z klientami, społeczeństwem, pracownikami, dostawcami i partnerami oraz poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla wszystkich zainteresowanych stron.
 
Poznańska konferencja ma na celu umożliwienie młodym ludziom z całego kraju oraz firmom i korporacjom zainteresowanym Odpowiedzialnym Biznesem wspólne spotkanie, nawiązanie dialogu, a także wymianę poglądów i pogłębianie wiedzy. 
 
AIESEC jest międzynarodową organizacją studencką, która umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego potencjału i rozwój wokół interesujących ich zagadnień, takich jak: CSR, marketing, IT, przedsiębiorczość, edukacja, finanse i rozwój społeczeństwa. Organizacja kształtuje w studentach takie cechy jak wrażliwość kulturowa, zdolność aktywnego uczenia się, przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczna.  Realizacji tego służy Program Rozwoju, w ramach którego członkowie AIESEC mają możliwość sprawdzenia się w tworzeniu i prowadzeniu projektów oraz mogą zdobyć doświadczenie na praktyce w jednym z ponad 100 krajów świata.