Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom"

Magazyn Eurostudent jest jednym z patronów medialnych dziewiątej konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom", współorganizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Konferencja odbędzie się od 27 do 30 czerwca br. w Białobrzegach k. Nieporętu.

Tematem przewodnim konferencji jest „Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego a public relations polskich uczelni”. Na program złożą się prezentacje i debaty na temat PR-owego wymiaru umiędzynarodowienia, dyskusja nad możliwością koordynacji promocji polskich uczelni za granicą (poparta analizą doświadczeń Finlandii, Francji i Holandii; rola władz państwowych; rola dyplomacji) i warsztaty (kreatywność w kontaktach z mediami; wystąpienia publiczne; promocja w internecie). Stowarzyszenie „PRom” (www.prom.edu.pl) zrzesza osoby zajmujące się zawodowo tworzeniem dobrego wizerunku oraz informowaniem o działalności edukacyjnej i naukowej uczelni polskich. Jednym z głównych celów stowarzyszenia jest stworzenie platformy komunikacji środowiska akademickiego z otoczeniem w ramach rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. „PRom” dąży także do
utworzenia systemu informacji i promocji naszej edukacji i nauki poza granicami kraju. Ważnym zadaniem stowarzyszenia jest też integracja środowiska oraz wymiana doświadczeń, mająca na celu doskonalenie zawodowe coraz liczniejszej grupy profesjonalistów zajmujących się informacją i
promocją nauki i wyższych uczelni.