Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konferencja "Temat:Rzeka", BUW, 15.11.2011

15 listopada w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja podsumowująca półtoraroczny projekt "Temat:Rzeka".

Projekt miał na celu wywołanie tematu zrównoważonego rozwoju polskich rzek oraz jak najlepsze przygotowanie organizacji pozarządowych do realizacji projektów nadrzecznych.

 

Konferencja „Temat:Rzeka”
15.11.2011r
.
Współpraca międzysektorowa dla ochrony i rozwoju rzek i terenów nadrzecznych.
Podsumowanie ogólnopolskiego programu Temat: Rzeka”
Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Uniwersytecka, ul Dobra 56, sala 315

Program:

10.00- 11.00 – Sesja I „Wybrane aspekty współpracy międzysektorowej w świetle prawa oraz praktyki instytucji i organizacji pozarządowych”

1. Iwona Koza – RZGW – „Europejskie zasady ochrony przed powodzią – zmiany polskiego systemu ochrony ludzi i mienia przed wodami.”

2. Artur Furdyna, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy – „Wodny Okrągły Stół jako próba zbudowania podstaw aktywnej platformy współpracy między interesariuszami”.

3. Mirosław Czerny, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – „Drogi i szlaki wodne – zbędne spory ekologów i użytkowników”.

4. Dominik Dobrowolski, Cycling – Recycling – „Recykling rejs”

11.00-11.15 – Przerwa kawowa

11.15 – 12.00 – Sesja II „Kultura, jako narzędzie, pomagające włączać mieszkańców, urbanistów, władze, media, biznes w debatę na temat obecnego i przyszłego stanu europejskich miast”

Międzynarodowa Platforma River//Cities – Prezentacja projektu Kultura dla nabrzeży finansowanego przez Program Grundtvig Komisji Europejskiej – studium przypadku oraz spotkanie z członkami sieci z Polski, Szwecji, Austrii, Portugalii, Belgii, Włoch i Grecji.

12.00 – 12.45„Temat: Rzeka. Program edukacyjny dla uczniów, studentów, animatorów i edukatorów” Podsumowanie rezultatów programu.

Pokaz filmu „Z perspektywy rzeki” – wyprodukowanego przez Fundację Impact w 2011r. pod opieką reżyserską Tomasza Drozdowicza. Spotkanie z twórcami filmu.

12.45 – 13.30 – Lunch

13.00 – 15.45 – Sesja III – Warsztaty „Współpraca międzysektorowa dla rzek 2012 r.” w podgrupach:

1. Grupa I – Wisła dla młodzieży, młodzież dla Wisły w 2012 r.

2. Grupa II – Wisła dla studentów, studenci dla Wisły w 2012 r.

3. Grupa III – Wisła warszawska w 2012r. – warsztat kreatywnego planowania współpracy międzysektorowej

Warsztaty mają na celu wytworzenie i omówienie w grupach jak największej liczby pomysłów na międzysektorowe działania nad Wisłą w 2012 r. , które mogą złożyć się na strategię współpracy wdrożoną w 2012 r. Warsztat dla wszystkich uczestników spoza Warszawy będzie dobrym studium przypadku kreatywnego planowania dla współpracy międzysektorowej a jednocześnie polem do wymiany doświadczeń zdobytych na gruncie pracy zawodowej w innych rejonach Polski i Europy.

15.45 – 16.00 – Podsumowanie konferencji.

 

ZGŁOSZENIA prosimy kierować adres
agnieszkak@art-impact.pl