Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konferencja „Własność prywatna – klucz do sukcesu?”

W dniu 19 maja 2008 roku na terenie Akademii Ekonomicznej w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „Własność prywatna – klucz do sukcesu?”.

Organizatorami konferencji są przedstawicielki Koła Naukowego „International Challenge”- Małgorzata Bonar, Zuzanna Osowska, Katarzyna Borecka, Anna Dela, Żaneta Klepacka, Aleksandra Sośnica.

Konferencja ta jest odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez Ministra Skarbu Państwa na projekty edukacyjne pt. „Własność to odpowiedzialność”. Projekt został nagrodzony i objęty Patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada.

Wykłady wygłoszą m.in.: Aleksander Grad- Minister Skarbu Państwa, Maciej Zając – Prezes Zarządu nkt cables S.A., Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej- Tadeusz Donocik, Poseł do Parlamentu Europejskiego – dr Jan Olbrycht, Maciej Zając – Prezes Zarządu nkt cables S.A., Prof. AE dr hab. Teresa Kraśnicka, Ks. dr Grzegorz Polok, dr Grzegorz Głód, redaktor Michał Smolorz .
Poprzez uczestnictwo w konferencji studenci mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu szans i zagrożeń związanych z przekształceniem własności firm z państwowej na prywatną. Wykłady będą się opierać na doświadczeniach znanych osób ze świata biznesu. Studentom zostaną przedstawione informacje, które umożliwią im ustosunkowanie się do tematu oraz zainicjują dalsze pogłębianie wiedzy z zakresu przekształceń własnościowych.