Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konferencja z okazji Światowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w ICT

25 kwietnia br., z okazji Światowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w ICT, w ramach projektu społecznego „Dziewczyny w Nowych Technologiach”, odbędzie się konferencja poruszająca kwestie obecności kobiet i mężczyzn w branży nowych technologii. Organizatorami wydarzenia są: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz z partnerami projektu oraz Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica
w Krakowie.

Święto Kobiet i Dziewcząt w ICT (Information and Communication Technology) zostało ustanowione przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), działający przy ONZ. Związek jako pierwsza organizacja zwrócił uwagę na fakt, że sektor nowoczesnych technologii rozwija się niezwykle dynamicznie, lecz stereotypowo – przy zdecydowanej przewadze po stronie mężczyzn. Przedstawiciele ITU z całego świata zadecydowali, że należy podjąć aktywne działania popularyzujące wśród kobiet i dziewcząt branżę ICT, ponieważ budowanie dojrzałych społeczeństw informacyjnych powinno być zrównoważone w każdym wymiarze.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu społecznego „Dziewczyny w Nowych Technologiach”, który animuje i aktywnie wspiera działania zmierzające do zwiększenia udziału kobiet i dziewcząt w obszarze nowych technologii. Magdalena Gaj, Prezes UKE, od początku swojej kadencji w różnorodny sposób zachęca dziewczęta i kobiety do budowania swojej ścieżki edukacji i kariery w sektorze nowych technologii. Nieodłącznym elementem projektu jest konkurs dla studentek kierunków technicznych, którego nagrodami są płatne staże w najlepszych firmach branży technologicznej: Motorola Solutions Polska, CISCO Poland, SAS Institute, Sygnity, Microsoft oraz TVP SA (Ośrodek Technologie).

Wydarzenie odbędzie się 25 kwietnia (piątek) br. w Auli Głównej AGH i obejmie trzy części:

1.      Mentor i uczeń” – panel dyskusyjny z uczestnictwem stażystek – laureatek ubiegłorocznego konkursu o staż w ICT oraz ich przełożonych;

2.      „Staż… I co dalej?” – firmy ICT na rynku pracy. Prezentacja firm partnerskich projektu, fundatorów staży: Motorola Solutions Polska, CISCO Poland, SAS Institute, Sygnity, Microsoft oraz TVP SA (Ośrodek Technologie).

3.      „Wpływ nowych technologii na aktywność zawodową kobiet” – panel dyskusyjny z udziałem ekspertów rynku pracy, socjologów i praktyków.

 

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa stoisk informacyjno-promocyjnych firm partnerskich.