Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kongres Młodych Badaczy „Innowacje w zarządzaniu”

Już 17 marca rozpocznie się Kongres Młodych Badaczy, czyli I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa pt. „Innowacje w zarządzaniu”. Odbędzie się ona w Instytucie Spraw
Publicznych w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ideą Konferencji jest wymiana wiedzy, dyskusja o nowoczesnych metodach zarządzani, integracja środowiska studentów i młodych naukowców, która  umożliwia zaprezentowanie własnych badań oraz doświadczeń.

 

Organizator Konferencji – Koło Naukowe „Innowatorzy Zarządzania”, działające przy Instytucie Spraw Publicznych UJ pragnie przekonać uczestników, że kluczem do sukcesu w zarządzaniu jest umiejętność podejmowania nowych, odważnych wyzwań. Oprócz wystąpień młodych naukowców, organizatorzy przywidują warsztaty tematyczne z zakresu innowacji, przedsiębiorczości oraz kreatywności. W ramach konferencji odbędzie się Wiosenna Szkoła Młodego Badacza. Zorganizowane zostaną warsztaty z wystąpień publicznych oraz budowa kariery naukowej.

 

Honorowy Patronat nad konferencją objął m.in. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych INNOventure sp. z o.o., Fundacja Pro Inventum, Studenckie Forum Business Centre Club w Krakowie, Fundacja Polska Innowacyjna, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Konferencja organizowana jest w Partnerstwie Miasta Kraków. By wziąć udział w konferencji wystarczy zaaplikować na stronie internetowej www.innowatorzy.isp.uj.edu.pl