Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs dla młodych wizjonerów informatyki

Ruszyła piąta edycja konkursu naukowego o Nagrodę im. Witolda Lipskiego.

Do 20 kwietnia młodzi naukowcy, legitymujący się niebagatelnym dorobkiem naukowym w dziedzinie informatyki i jej zastosowań, mogą nadsyłać swoje zgłoszenia do konkursu im. dr. hab. Witolda Lipskiego. Promuje on aktywność młodych (do 30 roku życia) adeptów nauki, ich niestandardowe podejście do myślenia o zagadnieniach informatycznych, innowacyjność w pracy badawczej. Kandydatami mogą być pracownicy, doktoranci lub studenci szkoły wyższej lub instytucji – tak państwowej, jak i prywatnej – prowadzącej badania naukowe w dziedzinie informatyki. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl. Ogłoszenie wyników nastąpi jesienią br. Wysokość nagrody w tegorocznym konkursie wynosi 10 tys. zł (brutto). 
 
­     Zadaniem Konkursu im. Witolda Lipskiego jest promowanie polskiej informatyki poprzez nagradzanie wyróżniających się młodych naukowców z tej dziedziny. Osiągnięcia Polaków w prestiżowych, również międzynarodowych, konkursach IT najlepiej świadczą o ich potencjale mówi prof. Andrzej Tarlecki, przewodniczący Rady NagrodyKonkurs niesie zarazem komunikat dla młodych ludzi o tym, że nauki informatyczne są nie tylko fascynujące intelektualnie, ale oferują atrakcyjną karierę, a udział w konkursowej rywalizacji może podkreślić ich dotychczasowy dorobek i przynieść prestiż ważny dla pozycji zawodowej w przyszłości.
 
Konkurs organizowany jest przez Fundację Rozwoju Informatyki, Polskie Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących i Polskie Towarzystwo Informatyczne, przy wsparciu firmy Sage Symfonia. Laureatów wyłania Rada Nagrody, która w tym roku pracuje w składzie: Krzysztof Apt, Paweł Idziak, Jan Madey, Zygmunt Mazur, Leszek Pacholski, Marcin Paprzycki, Andrzej Tarlecki (przewodniczący), Mirosław Truszczyński, Władysław M. Turski. Patronem medialnym jest miesięcznik „Świat Nauki”.
 
W tym roku odbywa się piąta, jubileuszowa edycja konkursu, zorganizowana w 60. rocznicę urodzin jej patrona. Dr hab. Witold Lipski był wybitnym, przedwcześnie zmarłym polskim informatykiem. W krótkim czasie ten absolwent Studium Podstawowych Problemów Techniki przy Politechnice Warszawskiej stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący trzy kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z tych dziedzin wprowadził nowe, owocne idee i uzyskiwał ważne do dziś wyniki, które przyniosły mu światowy rozgłos.
 

Dotychczasowi laureaci konkursu – młodzi naukowcy, odnoszący znaczące i widoczne na arenie międzynarodowej sukcesy naukowe – reprezentują: Politechnikę Gdańską, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski.