Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs dla studentów – "Odpowiedzialni 2007"

„Odpowiedzialni 2007” to trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu dla studentów III, IV i V roku, poświęconego tematyce odpowiedzialności społecznej sektora biznesu. Inicjatywa organizowana jest przez Koło Naukowe Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie „BOSS” przy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Współorganizatorami konkursu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Fundacja „Jesteśmy Aktywni”.

Konkurs „Odpowiedzialni 2007” wychodzi naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu studentów i przedsiębiorców tematyką odpowiedzialnego biznesu. W czasach, gdy oferowanie produktów i usług wysokiej jakości nie gwarantuje już utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku, odpowiedzialny biznes staje się strategią, którą należy traktować jako długofalową inwestycję w przyszłość, przynoszącą korzyści dla firmy i jej otoczenia.

Zadaniem tegorocznej edycji konkursu jest stworzenie projektu małej firmy, która w swojej strategii uwzględnia elementy odpowiedzialnego biznesu. Dla autorów najlepszych pomysłów przewidziane są nagrody w postaci płatnych, merytorycznych praktyk w renomowanych przedsiębiorstwach. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali, 26 kwietnia w hotelu Qubus we Wrocławiu.
 
Termin nadsyłania prac mija 31 marca. Koordynatorem konkursu jest Krzysztof Seliga (Koło Naukowe „BOSS”), wsparcie merytoryczne zapewnia Sylwia Lewandowska (Fundacja „Jesteśmy Aktywni”) i Justyna Januszewska (FOB).
 

KONKURS „ODPOWIEDZIALNI 2007” W INTERNECIE: WWW.ODPOWIEDZIALNI.PL