Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs fotograficzny "Ekologia w obiektywie"

Jak powstrzymać zmiany klimatu? – to pytanie towarzyszące tegorocznej edycji konkursu fotograficznego „Ekologia w Obiektywie”.

– Jak powstrzymać zmiany klimatu? – to pytanie towarzyszące tegorocznej edycji rozgrywanego już od ośmiu lat przez firmę Bayer konkursu fotograficznego „Ekologia w Obiektywie”.

Temat tegorocznego konkursu nawiązuje do opracowanego przez Bayera i uruchomionego pod koniec ub. roku programu „Bayer Climate Program” oraz hasła Światowego Dnia Ochrony Środowiska 2008 organizowanego przez UNEP w Nowej Zelandii: „Ogranicz emisję ciepła! Rozwijaj gospodarkę opartą na niskim zużyciu węgla”. Achim Steiner, zastępca sekretarza generalnego UN oraz dyrektor wykonawczy UNEP wystosował w związku z tym następujący postulat: „Potrzebne są nam działania spowalniające, zatrzymujące a następnie odwracające wzrost emisji gazów cieplarnianych na całym świecie. Kluczem do tego celu jest przejście w kierunku gospodarki opartej na niskim zużyciu węgla.” Dodaje też: „Idąc w tym kierunku będziemy świadkami pojawiania się coraz szybszego i powszechniejszego dostępu do czystej, zielonej energii, nowych możliwości na rynku pracy oraz zmniejszenia szkodliwego dla zdrowia zanieczyszczenia naszych miast i domów.”

Konkurs ma charakter otwarty i jest kierowany do wszystkich powyżej 12 roku życia, zarówno amatorów jak i zawodowców. Równocześnie konkurs jest organizowany w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Tegoroczny konkurs fotograficzny odbędzie się w dwóch kategoriach:
Przyroda: W tej kategorii organizatorzy czekają na zdjęcia prezentujące widoczne skutki zmian klimatycznych w środowisku naturalnym takie jak powodzie, susze, pożary, huragany, zmiany
w szacie roślinnej, zwyczajach i zachowaniach zwierząt, itp. Mogą też one ilustrować piękno przyrody, której zmiany te jeszcze nie dotknęły, a więc krajobrazy leśne, górskie, nadmorskie, które pozostają nienaruszone lub są zmienione jedynie w niewielkim stopniu.

Ludzie: Jak człowiek i nauka wpływają na klimat i środowisko? W tej kategorii spodziewane są zdjęcia ilustrujące wpływ nauki na środowisko naturalne, np. elektrownie wodne, wiatrowe, tworzenie parków narodowych i krajobrazowych, wdrażanie ekologicznych technologii
w przemyśle, motoryzacji czy budownictwie jak również w życiu codziennym. W tej kategorii organizatorzy oczekują fotografii ilustrujących technologiczne i naukowe rozwiązania, jak również codzienne praktyki oraz ich efekty widoczne w środowisku naturalnym.

Fotografie konkursowe należy nadsyłać do 13 czerwca 2008 r. na adres Fischer&Zubek PR Partners Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa z dopiskiem „Ekologia w Obiektywie 2008” lub wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line na stronie www.ekologiawobiektywie.pl. Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 12 – 18 lat oraz powyżej 18 lat. Zwycięzców wyłoni jury złożone z niezależnych ekspertów w dziedzinie fotografii i ekologii.

Na laureatów czekają cenne nagrody: Grand Prix w wysokości 5 tys. PLN. W pierwszej grupie wiekowej dwie nagrody główne w każdej kategorii tematycznej: weekendowy trening fotograficzny pod okiem zawodowych fotografików. Natomiast w kategorii wiekowej powyżej 18 lat: dwie nagrody główne w wysokości 5 tys. PLN. Ponadto, tradycyjnie już zostanie przyznana Nagroda Dziennikarzy – lotnicza sesja fotograficzna.

Nagrodzone oraz wyróżnione prace będzie można zobaczyć na specjalnie przygotowanych wystawach na warszawskim barbakanie oraz na Skwerze Kościuszki w Gdyni.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Konkurs „Ekologia w Obiektywie” jest integralną częścią realizowanego przez firmę Bayer „Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju” w Polsce. Pozostałe elementy tegorocznego programu to „Klub Światoczułych”, Konkurs Rysunkowy dla Dzieci”, konkurs prac inżynierskich / licencjackich organizowany pod hasłem „Ambasador Zrównoważonego Rozwoju” i kierowany do tegorocznych absolwentów wszystkich kierunków studiów, których prace dyplomowe są związane z ochroną środowiska oraz „Eko-Forum” czyli debata ekologiczna.

Szczegółowe informacje na stronie konkursu www.ekologiawobiektywie.pl