Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs Itele©t rozstrzygnięty

W dniu 7 maja 2008 r. (środa) odbyło się drugie – finalne posiedzenie Jury Konkursu "ITele©t". Wybrano na nim Laureatów Konkursu.

Zwycięzcę oraz autorów trzech wyróżnionych prac poznamy 9 czerwca na uroczystej Gali Finałowej.

„ITele©t” – Ogólnopolski Konkursu z Zakresu Prawa Telekomunikacyjnego, Prawa Własności Intelektualnej oraz Prawa Nowych Technologii (IT) organizowany jest przez kancelarię prawną Grynhoff Woźny Maliński oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. W konkursie mogli wziąć udział studenci IV i V roku studiów prawniczych z całej Polski. Ich zadaniem było rozwiązanie jednego spośród czterech zaproponowanych przez organizatorów kazusów z zakresu prawa telekomunikacyjnego, prawa własności intelektualnej lub prawa nowych technologii (IT).

Jury bardzo wysoko oceniło poziom merytoryczny tegorocznych prac konkursowych.

– Poziom prac był zdecydowanie wyższy niż w ubiegłym roku, choć mocno zróżnicowany. Niektóre prace bliskie były profesjonalizmu dlatego, jako jurorzy, mieliśmy bardzo trudne zadnie by spośród tak wielu dobrych prac wybrać tylko cztery zasługujące na nagrodę główną i wyróżnienie. – powiedział Tomasz Bukowski, prawnik z kancelarii Grynhoff Woźny Maliński, juror i jeden z autorów kazusów konkursowych.

– Prace konkursowe były oceniane z punktu widzenia klienta, który oczekuje od prawnika nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również przekonującej argumentacji i umiejętności rozwiązywania realnych problemów biznesowych. Autorzy najlepszych prac w znakomity sposób potrafili zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce. – dodał Tomasz Bukowski.

Jury oceniło 41 prac spełniających założenia regulaminu. Świadczy to o rosnącym zainteresowaniu studentów stosunkowo młodymi dziedzinami prawa, których dotyczyła tematyka Konkursu (w ubiegłorocznej edycji Konkursu Jury oceniało 32 prace). Brak aktów prawnych regulujących kompleksowo prawo własności intelektualnej czy prawo nowych technologii powoduje, że każdy z uczestników musiał wykazać się szeroką wiedzą prawniczą oraz rozeznaniem w zagadnieniach związanych z problematyką Internetu i rynku komunikacji elektronicznej.

Werdykt Jury poznamy 9 czerwca br. podczas uroczystego Finału, który odbędzie się w Warszawie w Pałacu Tyszkiewiczow-Potockich, o godz. 16:30. Na zwycięzcę czeka stypendium naukowe w wysokości 10.000 zł oraz możliwość odbycia płatnego stażu w kancelarii prawnej Grynhoff Woźny Maliński. Autorzy trzech wyróżnionych prac otrzymają możliwość odbycia płatnego stażu w Kancelarii.

W sądzie konkursowym zasiada dziewięciu ekspertów związanych z rynkiem komunikacji elektronicznej: prof. Stanisław Piątek z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dr Dariusz Adamski adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Magdalena Gaj, Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej, prof. Maciej Rogalski, Dyrektor Pionu Współpracy Regulacyjnej Telekomunikacji Polskiej SA oraz przedstawiciele kancelarii prawnej Grynhoff Woźny Maliński: mec. Piotr Woźny, radca prawny, kierujący pracami Departamentu prawa telekomunikacyjnego, mec. Karol Kuch, kierujący pracami Departamentu prawa własności intelektualnej, mec. Wacław Knopkiewicz, radca prawny w Departamentcie prawa telekomunikacyjnego, Tomasz Bukowski, prawnik w Departamencie prawa telekomunikacyjnego i mec. Krzysztof Siewicz, prawnik w Departamencie prawa własności intelektualnej oraz doktorant Leiden University.

Więcej informacji na stronach: www.elsa.org.pl/itelect