Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs Literacki Wydawnictwa TELBIT

Rusza II edycja Konkursu Literackiego Wydawnictwa TELBIT na powieść dla młodzieży. Jej tematyka powinna obejmować problemy współczesnej młodzieży od 13 do 20 roku życia, z różnych środowisk i grup społecznych (powieści fantastyczne nie spełniają wymogów Konkursu). Konieczne, aby fabuła była osadzona w dzisiejszych realiach.

Konkurs ten adresowany jest od do wszystkich autorów znanych, mniej znanych i debiutantów. Główną nagrodą jest 5000 zł i publikacja książki. Przewidziano także nagrody za zajęcie drugiego – 3000 zł i trzeciego – 2000 zł miejsca. Autorzy książek wyróżnionych dostaną po 1000 zł. Prace konkursowe należy wysłać na adres Wydawnictwa TELBIT, ul. Powązkowska 13 b, 01-797 Warszawa do 30 czerwca 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego), w formie wydruku o objętości nie większej niż 200 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie) oraz dołączonego nośnika elektronicznego, z którego wydruk został wykonany. Rozstrzygnięcie Konkursu będzie miało miejsce 24 grudnia 2007 r. Wszystkie wyróżnione w konkursie prace zostaną opublikowane. Redakcja informuje, że utwory, które wzbudzą jej zainteresowanie też mają szansę na publikację.
Regulamin oraz więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: www.edu.info.pl

Źródło informacji: www.edu.info.pl