Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs na pracę o promocji gospodarki

10 000 zł i możliwość odbycia praktyk w Pllskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych to główne nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji polskiej gospodarki.

Organizatorem konkursu są Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Celem konkrusu jest wyróżnienei utalentowanych studentów interesujących się problematyką promocji Polski, a także popularyzcja tematyki promocji rozwoju polskiej gospodarki, problemów marketingu narodowoego, marki dla Polski itworzenia podstaw systematycznego rozwoju naszego kraju.

Zakres merytoryczny prac zgłaszanych do Konkursu:

Praca zgłaszana do Konkursu powinna dotyczyć problematyki promocji polskiej gospodarki w kraju i na świecie. W szczególności praca może obejmować jeden lub więcej spośród poniższych obszarów tematycznych:

    *
      Rola Parków Technologicznych w przyciąganiu nowoczesnych technologii do Polski
    *
      Skuteczność marketingu inwestycyjnego w krajach Unii Europejskiej
    *
      Inwestycje zagraniczne w rozwoju różnych sektorów gospodarki
    *
      Skuteczność zachęt inwestycyjnych w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
    *
      Rola Specjalnych Stref Ekonomicznych
    *
      Nowoczesne metody promocji polskiego eksportu
    *
      Polska marka narodowa, polska marka handlowa „made in Poland”
    *
      Działania na rzecz poprawy polskiego wizerunku w świecie
    *
      Promocja polskich miast i regionów
    *
      Polska dyplomacja ekonomiczna
    *
      Polskie branże/firmy/produkty flagowe i ich promocja w świecie
    *
      Ekonomika i/lub promocja polskich produktów i usług regionalnych
    *
      Nowoczesne narzędzia i metody promocji turystycznej Polski
    *
      Gospodarcza promocja Polski a konkurencyjność i rozwój gospodarczy
    *
      Promocja Polski a EURO 2012

Zgłoszeniu podlegają prace magisterskie ukończone w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2007 roku. Prace muszą być obronione.

Prace można nadsyłać do 12 października 2007 r.
Więcej informacji na stronie www.paiz.gov.pl