Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs na pracę z bezpieczeństwa

Szef Obrony Cywilnej Kraju ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny bezpieczeństwa powszechnego. Łączna pula nagród to 10, 5 tys. zł.

Obszary tematyczne zaproponowane do konkursu obejmują zagadnienia dotyczące ratownictwa, ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i mogą być modyfikowane przez uczestników konkursu.
Konkurs obejmuje prace zgłoszone do 2 listopada 2007 roku.
Nagrodą główną za najlepszą pracę magisterską jest 6 tys. zł i trzymiesięczny staż w Departamencie Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych MSWiA (staż w charakterze wolontariatu mający na celu głębsze poznanie zagadnień związanych z zakresem zadań Departamentu).
Za zajęcie drugiego miejsca przewiduje się nagrodę w kwocie 3 tys. zł, a za zajęcie trzeciego miejsca – 1,5 tys. zł.


Więcej informacji na stronie:
http://www.mswia.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=354&id=4394