Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs na scenariusz lekcji

Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie ogłasza konkurs na autorski scenariusz lekcji – „Świat bez granic?”.

Konkurs kierowany jest do nauczycieli gimnazjów oraz studentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych z Małopolski, Dolnego Śląska i Podkarpacia.

Celem konkursu jest promowanie jednej z podstawowych zasad demokratycznego państwa, czyli zasady poszanowania praw mniejszości w aspekcie kulturowo-etnicznym i rasowym, a także edukacja w obszarze przestrzegania praw człowieka i tolerancji w Polsce oraz przygotowanie młodzieży do funkcjonowania w wielokulturowym społeczeństwie
Wszyscy, którzy zgłoszą chęć udziału w konkursie, zostaną zaproszeni na konferencję szkoleniową wprowadzającą w tematykę konkursu, która odbędzie się 15 stycznia 2008 roku w Willi Decjusza w Krakowie.

Autorzy dziesięciu scenariuszy wyróżnionych przez Jury Konkursu otrzymają honorarium w wysokości 1000 złotych za przeprowadzenie w oparciu o swój scenariusz trzech lekcji w szkołach i terminach uzgodnionych z organizatorem konkursu. Najlepsze scenariusze zostaną także zawarte w publikacji podsumowującej projekt, która zostanie wydana w III kwartale 2008 roku.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia: http://www.villa.org.pl/p_nasza_europa_konkurs.php

Zobacz więcej informacji z działu studia >>