Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs na stypendia w Zagrzebiu

Biuro Współpracy Międzynarodowej UJ organizuje konkurs na dwa pięciomiesięczne stypendia na Uniwersytecie w Zagrzebiu w Chorwacji.

Stypendia będą przyznawane w roku akad. 2007/2008: jedno w semestrze zimowym (3.10.07 – 28.02.08) oraz jedno w semestrze letnim (1.03.08 – 15.07.08). Termin składania dokumentów upływa 12.04.07. Wnioski można składać w godzinach 9.00 – 15.00 w Biurze Współpracy Międzynarodowej UJ na ul. Gołębiej 24 w pokoju 8b u pani dr Marii Kantor.

 

Źródło: www.uj.edu.pl/biurokarier