Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs „Sztuka cenniejsza niż złoto” rozstrzygnięty!

Prestiżowe statuetki konkursu „sztuka cenniejsza niż złoto” są już w rękach laureatów! 26 listopada 2009, w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród instytucjom sektora finansowego, które ze szczególnym zaangażowaniem oddają się promowaniu i wspieraniu kultury i sztuki w Polsce.

Konkurs, zorganizowany przez Fundację COMMITMENT TO EUROPE arts & business oraz Narodowy Bank Polski, skierowany jest do branży finansowej i ma na celu zidentyfikowanie, a następnie wyróżnienie przejawów partnerskiej współpracy sztuki i biznesu. Zdaniem organizatorów nagrody są odpowiedzią na rynkową rzeczywistość, która pokazuje, że pojawia się coraz więcej inicjatyw prowadzących do efektywnej współpracy pomiędzy kulturą i biznesem. Obserwujemy kształtowanie się partnerstwa, w którym chodzi nie tylko o wymiar wzajemnych korzyści, ale także o dobro i rozwój polskiej kultury.
Do konkursu zakwalifikowano zgłoszenia 23 instytucji finansowych, które zaprezentowały 32 projekty efektywnej współpracy biznesu ze sztuką. Do drugiego etapu nominowano 21 projektów w pięciu kategoriach Partnerstwo Arts & Business, Wydarzenie Roku oraz Sponsor Kultury, Prokulturalna Polityka Wewnętrzna oraz Inicjowanie Działań Prokulturalnych. Wśród nominowanych są: AXA Polska S.A., Nordea Bank Polska, Ergo Hestia S.A., Bank BPH  S.A., PZU S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Deutsche Bank PBC SA, mBank, Kredyt Bank S.A. i TUiR Warta S.A., TU Allianz Życie Polska S.A., MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., BRE Bank, LeasePlanFleet Management, Lukas Bank, Bank Zachodni WBK S.A. oraz ING Bank Śląski. To właśnie spośród tych firm Kapituła Konkursowa wyłoniła laureatów.
Kameralna uroczystość wręczenia prestiżowych statuetek odbyła się 26 listopada w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Na galę licznie przybyli prezesi, dyrektorzy i menedżerowie instytucji finansowych, którzy w ogromnym napięciu oczekiwali na publiczne ogłoszenie werdyktu kapituły konkursu „Sztuka cenniejsza niż złoto”.
 
W imieniu organizatorów zgromadzonych przywitali Prezes Narodowego Banku Polskiego – Pan Sławomir Skrzypek oraz Agata Podczaska, Dyrektor Generalna Fundacji COMMITMENT TO EUROPE arts & business.
Projekt „Sztuka cenniejsza niż złoto”, to projekt szczególny, który – zgodnie ze swym tytułem, odwołującym się do łacińskiej sentencji “Ars auro prior”- wszystkim nam przypomina, że nie złoto i drogie kamienie w sztuce są warte podziwu, ale sztuka sama w sobie. – podkreśliła w swym wystąpieniu Agata Podczaska  – Rozwija naszą sferę emocjonalną i wyostrza wyobraźnię, stwarza więc możliwości do tego, żeby poznać samego siebie, odkryć prawdę o sobie, tworzy wartości wspólne. To dla nas duży zaszczyt móc współpracować przy projekcie z Narodowym Bankiem Polskim, który od lat podejmuje działania zmierzające do rozwijania zainteresowania polską kulturą, nauką i tradycją. Zrozumienie celów oraz istoty projektu jest kluczowe dla jego powodzenia. Narodowy Bank Polski charakteryzuje się wysoką świadomością zakresie znaczenia upowszechniania i ochrony kultury, dlatego też fakt zaangażowania tej instytucji w projekt ma dla nas ogromne znaczenie”.
 
Zwycięzcami konkursu zostali:
 
W kategorii NAGRODA PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO – PARTNERSTWO ARTS & BUSINESS
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. oraz Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
za kilkuletnią współpracę w ramach projektu „Artystyczna Podróż Hestii” przyczyniającą się do upowszechniania w środowisku biznesowym idei promocji młodych artystów na rynku sztuki.
 
W kategorii NAGRODA PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO – SPONSOR KULTURY 2009
Bank BPH S.A.
za konsekwentną i spójną realizację koncepcji wspierania ambitnych przedsięwzięć kulturalnych, wytrwałość w działaniach przyczyniających się do podnoszenia poziomu dostępności kultury oraz aktywne zaangażowanie w sponsorowane projekty.
 
W kategorii NAGRODA PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO – WYDARZENIE ROKU
Spektakl „Upiór w Operze” w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie.
Sponsor:
TU Allianz Życie Polska S.A.
 
W kategorii NAGRODA PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO – PROKULTURALNA POLITYKA WEWNĘTRZNA
LUKAS Bank S.A.
za adresowany do pracowników Banku program LUKultura – wszechstronne przedsięwzięcie przyczyniające się nie tylko do aktywnej popularyzacji kultury, ale i integracji oraz edukacji pracowników w ramach krajowych i międzynarodowych struktur organizacji.
 
W kategorii NAGRODA PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO -INICJOWANIE DZIAŁAŃ PROKULTURALNYCH
ING Bank Śląski S.A.
za stworzenie Fundacji Sztuki Polskiej ING, dzięki której powstała i wciąż się wzbogaca wyjątkowa kolekcja polskiej sztuki współczesnej, przyczyniająca się do promocji twórczości artystów młodego pokolenia w kraju i za granicą.
 
 „To wyjątkowy zaszczyt móc być w tak licznym gronie osób, które zarządzając największymi instytucjami finansowymi w Polsce, nie zapominają o znaczeniu i potrzebie kultury w życiu człowieka.podkreśla Kamila Kujawska-Krakowiak, Prezes Fundacji COMMITMENT TO EUROPE arts & business.Idea arts & business, czyli współpracy światów biznesu oraz kultury i sztuki, coraz częściej odnajduje swe odzwierciedlenie w naszej codzienności. Cieszy mnie fakt, że w jej rozpowszechnianie angażują się instytucje zaufania publicznego. Dzisiejsze wydarzenie dowodzi, że wiele firm w branży finansowej charakteryzuje się dojrzałym podejściem do kwestii związanych ze sponsoringiem – mimo trudnych czasów, współpracę z kulturą i sztuką traktują jako inwestycję długoterminową, a nie koszty bieżącej działalności, które należy ograniczyć.”.
 

Gali towarzyszył występ artystyczny bazujący na monodramie muzycznym „Moja mama Janis”. Publiczność z zachwytem oklaskiwała niespożytą energię odtwórczyni głównej roli – Jolanty Litwin-Sarzyńskiej oraz z sentymentem wsłuchiwała się w brzmienie utworów Janis Joplin. Po części oficjalnej, zaproszeni goście w kuluarach wymieniali wrażenia oraz szeroko dyskutowali rozwój partnerstwa arts & business w Polsce.