Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs “Teraz Polska Promocja”

Przedłużenie terminu nadsyłania prac magisterskich do dnia 23 października br!

Jeszcze przez tydzień można zgłaszać prace do III edycji Konkursu “Teraz Polska Promocja”, organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” wspólnie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polską Organizację Turystyczną i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Na autorów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski czekają nagrody pieniężne, a także atrakcyjne staże i praktyki.
 
Konkurs “Teraz Polska Promocja” jest dziś jednym z najbardziej prestiżowych konkursów prac magisterskich. Tematem konkursu jest szeroko rozumiana promocja Polski – od zagranicznego wizerunku naszego kraju, przez promocję gospodarczą (w tym eksport, inwestycje i turystykę), po promocję produktów regionalnych, kultury oraz sportu. Warto przypomnieć, że patronat honorowy nad projektem objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Gospodarki, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Bank Polski. W gronie licznych Partnerów znajdują się m.in. największe warszawskie uczelnie: UW, SGH i SGGW, a także Polska Akademia Nauk, Giełda Papierów Wartościowych oraz Deutsche Bank. Patronem Medialnym jest TVP Info.
W konkursie liczy się nie tylko metodologia badawcza przedstawionej pracy, ale przede wszystkim oryginalne wnioski, które mogą być z pożytkiem wykorzystywane w promocji Polski – podkreśla prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” Krzysztof Przybył.
Na nagrody główne w konkursie przeznaczono fundusz ok. 13 tysięcy złotych. Na Laureatów czekają także nagrody specjalne Ministra Gospodarki, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Banku Polskiego. Łączna pula nagród pieniężnych wynosi prawie 50 tysięcy złotych. Oprócz tego można uzyskać staże i praktyki. Przewidziano również publikację fragmentów nagrodzonych prac.
 
Prace można nadsyłać do 23 października br. na adres: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, z dopiskiem:
Konkurs „Teraz Polska Promocja”. Decyduje data wpłynięcia.
 

Dodatkowe informacje o Konkursie, w tym regulamin i kartę zgłoszeniową, można znaleźć na stronie internetowej: www.terazpolska.pl