Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs “Teraz Polska Promocja”

Ostatni dzwonek na zgłaszanie prac magisterskich!

Jeszcze przez niewiele ponad dwa tygodnie – do 16 października br. można zgłaszać prace do III edycji Konkursu “Teraz Polska Promocja”, organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” wspólnie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polską Organizację Turystyczną i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Na autorów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski czekają nagrody pieniężne, a także atrakcyjne staże i praktyki.
 
Konkurs “Teraz Polska Promocja” jest dziś jednym z najbardziej prestiżowych konkursów prac magisterskich. Tematem konkursu jest szeroko rozumiana promocja Polski – od zagranicznego wizerunku naszego kraju, przez promocję gospodarczą (w tym eksport, inwestycje i turystykę), po promocję produktów regionalnych, kultury oraz sportu. Warto przypomnieć, że patronat honorowy nad projektem objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Gospodarki, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Bank Polski. W gronie licznych Partnerów znajdują się m.in. największe warszawskie uczelnie: UW, SGH i SGGW, a także Polska Akademia Nauk, Giełda Papierów Wartościowych oraz Deutsche Bank. Patronem Medialnym jest TVP Info.
W konkursie liczy się nie tylko metodologia badawcza przedstawionej pracy, ale przede wszystkim oryginalne wnioski, które mogą być z pożytkiem wykorzystywane w promocji Polski – podkreśla prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” Krzysztof Przybył.
 
Na nagrody główne w konkursie przeznaczono fundusz ok. 13 tysięcy złotych. Na Laureatów czekają także nagrody specjalne Ministra Gospodarki, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Banku Polskiego. Łączna pula nagród pieniężnych wynosi prawie 50 tysięcy złotych. Oprócz tego można uzyskać staże i praktyki. Przewidziano również publikację fragmentów nagrodzonych prac.
 
Prace można nadsyłać do 16 października br. na adres: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, z dopiskiem:
Konkurs „Teraz Polska Promocja”. Decyduje data wpłynięcia.
 
Dodatkowe informacje o Konkursie, w tym regulamin i kartę zgłoszeniową, można znaleźć na stronie internetowej: www.terazpolska.pl